BKM 417

Biyolojik Sistemlerde İlaç ve Etken Madde Analizi

Dersin Adı: BKM 417 Biyolojik Sistemlerde İlaç ve Etken Madde Analizi
Dersin Türü seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İlaç etken maddeler ve ilgili bileşiklerin biyolojik sıvılarda yapılan analizleri için kullanılan tekniklerin tanıtılması; analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili becerilerin kazandırılması.
Dersin Özeti

Biyolojik numuneler ve elde edilmeleri, numune hazırlama teknikleri, in-vitro biyolojik sıvılarda ilaç analizleri, biyolojik sıvılarda ilaç analizlerinin optimizasyonu, gerçek biyolojik sıvılarda ilaç analizleri, gerçek biyolojik numunelerde ilaç analizlerinin optimizasyonu, biyolojik numunelerden ilaç analizlerinin kabul edilebilirlik parametreleri, elektrokimyaya giriş, elektrokimyasal DNA biyosensörleri, DNA-ilaç etkileşmesinin biyosensörlerle incelenmesi, biyosensörlerle biyolojik sıvılarda ilaç analizleri, iyon-seçici elektrotlarla analizler, modifiye elektrotlarla biyolojik sıvılarda analizler, elde edilen sonuçların yorumlanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     İlaçların kimyasal yapıları, ilaç metabolitleri ve degredasyon ile ilgili problemleri açıklayabilme

2.     Biyolojik örneklerle ilgili işlemlerde karşılaşılan problemleri tartışabilme.

3.     İlaç analizinde kullanılan yöntemleri tartışabilme.

4.     Spektroskopik, kromatografik ve diğer yöntemleri açıklayabilme

5.     Analiz için uygun yöntem seçimi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini tartışabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyolojik numuneler ve elde edilmeleri
2. Hafta Numune hazırlama teknikleri
3. Hafta in -vitro biyolojik sıvılarda ilaç analizleri-I
4. Hafta in -vitro biyolojik sıvılarda ilaç analizleri-II
5. Hafta Gerçek biyolojik sıvılarda ilaç analizleri
6. Hafta Gerçek biyolojik numunelerde ilaç analizlerinin optimizasyonu
7. Hafta Elektrokimyaya giriş
8. Hafta Elektrokimyasal DNA biyosensörleri
9. Hafta Biyolojik numunelerden ilaç analizlerinin kabul edilebilirlik parametreleri
10. Hafta DNA-ilaç etkileşmesinin biyosensörlerle incelenmesi
11. Hafta Biyosensörlerle biyolojik sıvılarda ilaç analizleri
12. Hafta İyon-seçici elektrotlarla analizler
13. Hafta Modifiye elektrotlarla biyolojik sıvılarda analizler, elde edilen sonuçların yorumlanması
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 3 3 3 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 3 3 3 3 3
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 4 3 4 4
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 5 5 5 5 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 5 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 3 3 2 3
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 3 3 3 3 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 2 3 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 2 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri