BKM 414

Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi

Dersin Adı: BKM 414 Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Moleküler Biyoloji
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinant DNA, Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, and Cheryl L. Patten. — 4th ed., 2010.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders bitki ve hayvan biyoteknolojisinin temel prensiplerini; yetişme aşamasında gen haritalama; bitkilerin ve hayvanların gelişiminde transgenik yaklaşımları içerir. Laboratuvardan markete teknoloji transferi aktarılacak ve ayrıca gen haritalama, klonlama, transfer ve ekpresyon açıklanacaktır.
Dersin Özeti

Giriş, Tarımda transgenik organizmaların kullanılması, Bitki ve hayvan genetiği, DNA Ekstraksiyonu, Elektroforez ‐ BADNA Parmak izi, Yeniden üretim fizyolojisi, Temel embriyo transferi ve kriyojenikler, Sığır ve domuzda yapay döllenme , Ekzotik tür ve balık türlerinin üretimi, Agrobakteryum, Bitki doku kültürü ve araştırma, Herbisit toleransı, Zararlı direnci, Bitki mikrop etkileşimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Bitkisel ve hayvansal üretimde biyoteknolojik çalışmaların yerini ve uygulama alanlarını kavrama becerisi

2.       Türkiye’de ve dünyada yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme

3.       Biyoteknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve değerlendirebilme

4.       Kalite konularında bilinc sahibi olabilme

 

5.       Etik ve sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyoteknolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Gen yapı ve fonksiyonları, ökaryotik organizmalarda genin yapısı
3. Hafta Rekombinant DNA teknolojisi ve kullanımı
4. Hafta Transgenik hayvanlar; Amaçlar, gen aktarma teknikleri, tarımda transgenik hayvanların uygulamaları I
5. Hafta Transgenik hayvanlar; Amaçlar, gen aktarma teknikleri, tarımda transgenik hayvanların uygulamaları II
6. Hafta DNA izolasyonu, analizi, elektroforetik yöntemler
7. Hafta DNA belirteç tekniği ve çiftlik hayvanlarında kullanımı
8. Hafta Üremede biyoteknolojik çalışmalar; yapay tohumlama, embriyo aktarımı
9. Hafta Transgenik Bitkiler
10. Hafta Herbisitlere ve böceklere dayanıklı bitkiler
11. Hafta Virüslere dayanıklı bitkiler
12. Hafta Besin içeriği değiştirilen bitkiler
13. Hafta Teknoloji koruma sistemi
14. Hafta GDO’larla ilgili yasal düzenlemeler, risk ve endişeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 3 2 2 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 3 3 2
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 5 5 4 5 5
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 4 5 4 4
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 3 3 3 3 4
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 14 1 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri