BKM 413

Biyokimyada Deney Hayvanları

Dersin Adı: BKM 413 Biyokimyada Deney Hayvanları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Patrick F. Sharp, M.C. La Regina, “The laboratory Rat”, CRC Press, London, (1998)
Yardımcı Ders Kitabı J. E. Harkness, J.E. Wagner, “The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents”, Williams & Wilkins, (1995)
Dersin Amacı Deney hayvanlarının kullanımı biyokimya alanında çalışacak kişiler için son derece önemlidir. Bu nedenle deney hayvanları ile çalışırken dikkat edilmesi gereken temel konular, ihtiyaçlar, sağlanması gereken koşullar ve etik komite izinleri ile ilgili bilgi ve pratik çalışma alışkanlığının verilmesi dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Deney hayvanlarının kullanım amaçları ve seçimi, kan alma, inokulasyon, anestezi ve otopsi yöntemleri, bakım ve üretimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Teorik bilgilere dayalı deneysel sonuçları yorumlayabilme

2.       Yasal düzenlemelere uygun hayvan deney protokolleri tasarlayabilme

3.       Farklı seviye ve alanlardaki inter ve intra disipliner araştırmalarda iletişim kurabilme

4.       Deney hayvanlarının biyokimyasal araştırmalarda kullanımının önemini kavrayabilme

5.       in vivo deneyler yapabilme ve verileri değerlendirebilme becerii

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Deney hayvanları kullanımına giriş
2. Hafta Deney hayvanları kullanımınnda genel prensipler
3. Hafta Sağlık ve güvenlik
4. Hafta Deney hayvanı kullanımı ve üretimi ve gelişimi
5. Hafta Temel biyoloji ve fizyoloji
6. Hafta Deney hayvanlarında hastalık ve sağlık taramaları
7. Hafta Deney hayvanı kullanımında temel teknikler-I
8. Hafta Deney hayvanı kullanımında temel teknikler-II
9. Hafta Analjezi, anestezi ve ötanazi yöntemleri
10. Hafta Deney hayvanlarından doku alma
11. Hafta Cerrahide temel prensipler, Cerrahi uygulamalar
12. Hafta Deney hayvanları kullanımında etik ve kabul edilebilirlik
13. Hafta Deney hayvanları kullanımunda uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler
14. Hafta Deney hayvanları veri tabanları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 4 3 4 4
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 3 3 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 3 3 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 2 2 2 2 2
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 2 3 3 2
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri