BKM 412

Çevre Biyoteknolojisi

Dersin Adı: BKM 412 Çevre Biyoteknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Environmental Biotechnology.Alan Sacragg Oxford. University Press, USA; 2. Edition 2005.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Toplum için değerli kaynakları üretmek ve kirletilmiş çevreyi temizlemek için mikrobiyolojik arıtım teknolojilerinin bilimsel prensiplerini öğrencilere öğretmektir.
Dersin Özeti

Giriş, Çevre izleme, Kanalizasyon arıtımı, Temiz teknolojisi, Biyoremediyasyon, Biyoteknoloji ve Sürdürülebilir teknoloji, Doğal kaynak geri kazanımı, Çevre yönetimi ve yasalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Biyolojik atık arıtımının temel unsurlarını, prensiplerini ve uygulamalarını kavrayabilme

2.       Atık su arıtımı için en önemli parametrelerin belirleyebilme ve izleyebilme,

3.       Remediyasyonda mikrobiyolojik yaklaşımları kullanabilme

4.       Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama

5.       Sınıf çalışmalarına katılarak grup tartışmaları ve problem çözme yeteneğinde deneyim kazanmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çevre: Temel kavramlar ve konular
2. Hafta Çevre Kirliliği: Kirlilik tipleri, Kirlilik ölçüm yöntemleri, Çevre yönetim metodolojisi, ‐ problem çözümü yaklaşımları ve sınırlamaları
3. Hafta Su kirliliği ve kontrolu: Nadir doğal kaynak olarak su, su yönetimi gereksinimi, Su kirliliğinin kaynakları, Atık su toplama
4. Hafta Atık su arıtımı-Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım prosesleri
5. Hafta Mikrobiyolojik atık su arıtımları, Aerobik proses, Aktif çamur, Oksidasyon havuzları, Damlatmalı filtreler, kuleler, döner diskler, döner tamburlar
6. Hafta Anaerobik prosesler, Anaerobik çürütme, Anaerobik filtreler, Anaerobik çamur reaktörleri
7. Hafta Çevrede ksenobiyotik yıkımının mikrobiyolojisi, Ekolojik değerlendirmeler, yıkım davranışı ve yıkıcı plazmitler; Hidrokarbonlar, sünstitüe hidrokarbonlar, petrol kirliliği, sürfaktanlar, pestisitler
8. Hafta Kontamine toprak ve sulak alanların biyoremediyasyonu
9. Hafta Entegre pest yönetiminde biyopestisitler
10. Hafta Katı atıklar: Kaynaklar ve yönetimi(Kompostlaştırma, gömme, yakma, metan üretimi)
11. Hafta Temiz teknolojiler
12. Hafta Küresel çevre problemleri: Ozon tabakası, UV‐B, Sera etkisi ve asit yağmurları, etkileri ve yönetimi için biyoteknolojik yaklaşımlar
13. Hafta Çevre politikaları ve yasaları
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 2 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 3 2 2 2
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 2 2 2 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 2 2 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 3 3 3 3
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 3 5 4 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 3 1 2 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 5 1 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 16 1 17
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri