BKM 410

Gıda Hijyeni

Dersin Adı: BKM 410 Gıda Hijyeni
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı D. Mc Surray, R. Linton, Essentials of food safety and sanitation, 2nd edition, (2004)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı öğrencilere gıda hijyeni hakkındaki temel kuralları anlatmak, sorumlulukları öğretmek ve gıda hijyeni ve buna ilişkin problemlerin çözümü gıda kalite kontrolü ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır
Dersin Özeti

Gıda zincirinin güvenli hijyeni için gıdanın üretim, dışalım ve dolaşımının temel kuralları, gıda katkı ve kontaminantlarından istenen hijyenik talepler, et ve et ürünlerinin üretim ve işlenmesine hijyenik bakış, kümes hayvanı eti, yumurtası ve diğer ürünlerinin hijyeni, süt ve süt ürünlerinin hijyeni, bitkisel orijinli gıdalar, içme suyu ve içeceklerin hijyeni ve sağlık açısından güvenilirliği, gıdanın istenmeyen değişimlerden korunması, kritik kontrol noktaları, gıda kalitesinin insan sağlığına etkisi, hijyen planları(kişisel hijyen, temizlik protokolleri), gıda güvenlik kontrol sistemleri ve kalite güvencesi, HACCP

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Gıda hijyeni ve güvenliği bilgisini kullanabilme ve geliştirebilme

2.       Gıda hijyeni ve güvenliği konularında çalışabilme becerisi

3.       Gıda zararlıları, gıda zehirlenmeleri ve gıdaların sebep olduğu hastalıklar bilgisini kullanabilme ve bilim teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyeyek kendini geliştirebilme

4.       Gıda kalitesi konularında bilgi sahibi olabilme

5.       Sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme ve yasal düzenlemeler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gıda hijyeni ve güvenliğine giriş
2. Hafta Gıda hijyeninin önemi
3. Hafta Gıda zincirinin güvenli hijyeni için gıdanın üretim, dışalım ve dolaşımının temel kuralları
4. Hafta Gıda katkı ve kontaminantlarından istenen hijyenik talepler,
5. Hafta Gıda güvenliği tehlikeleri
6. Hafta Gıda kontaminasyonu
7. Hafta Gıda zehirlenmeleri
8. Hafta Gıdaların sebep olduğu hastalıklar
9. Hafta Gıdaların tehlikelerden korunması ve kontrolü; Kritk kontrol noktaları, gıda güvenliği kontrol sistemleri ve kalite güvencesi
10. Hafta Hijyen planları: personel hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon protokollleri
11. Hafta HACCP ve ürün kalitesi
12. Hafta Gıda güvenliği programları
13. Hafta Gıda kullanıcıları için legal standartlar
14. Hafta Gıda hijyeni ve güvenliğinde yasal düzenlemeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 2 2 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 1 1 2 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 2 2 2 2 2
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 3 3 3 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 3 3 3 4
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 4 5 1 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri