BKM 408

Endüstriyel Hijyen

Dersin Adı: BKM 408 Endüstriyel Hijyen
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000
Yardımcı Ders Kitabı A. Mandıracıoğlu, “Endüstri Hijyeni”, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ders Kitabı, Ankara, (2001)
Dersin Amacı Endüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri, İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem, Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Endüstriyel hijyen terminolojisi ve kavramını kullanabilme

2.       İş yerinde çevresel ve endüstriyel tehlikeleri insan sağlığı ile ilgili bağlantılarını açıklayabilme becerisi

3.       İş yerindeki majör sağlık risk ve tehlikelerini ve etkilerini tanımlayabilme

4.       Sağlık kalitesi konularında bilgi sahibi olabilme ve doğru yazma ve sözlü iletişim kurabilme becerilerinin gelişmesi

  1.        Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme ve ülke,lokal düzenleyici ve endüstriyel standartlar hakkında bilgi sahibi olabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum ve düzenlemeler
2. Hafta Endüstriyel hijyen prensipleri
3. Hafta İş sağlığı prensipleri,
4. Hafta İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri
5. Hafta Meslek hastalıkları,
6. Hafta İş kazaları
7. Hafta Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü
8. Hafta Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü
9. Hafta Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü
10. Hafta Çevresel ve biyolojik izlem
11. Hafta Ergonomi
12. Hafta Risk analizi ve iletişimi
13. Hafta Risk değerlendirmesi ve ülke/lokal standartlar ve endüstriyel uygulanabilir standatlar
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 3 3 2 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 2 3 3 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 2
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 3 3 2 3
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 12 0 2 24
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri