BKM 405

Biyokimya III

Dersin Adı: BKM 405 Biyokimya III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı D. L. Nelson, M. M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, W.H.Freeman , (2004)
Yardımcı Ders Kitabı D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, (2004)
Dersin Amacı Biyokimya, canlı organizmadaki yapı, organizasyon ve fonksiyonların moleküler düzeyde tanımlamaktadır. Bu ders, özellikle yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki ve regülasyonla ilgili ana konular ile metabolizmanın regülasyonu hakkındaki gerekli bilgileri sunar
Dersin Özeti

Homeostasis, sinyal iletimi,hormonlar,G-proteinleri ,tirozin kinaz temelli sinyal iletimi, fosfoinozitid kaskadı, metabolizmanın hormonal kontrolü,enzim sentezinin genetik kontrolü,enzim aktivitesinin regülasyonu, özel organizasyonlar ve kompartmanlama, metabolizmanın enzimatik regülasyonu, metabolik yolların regülasyonu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Homeostasis ve regülasyon mekanizmaları arasında ilişki kurabilme ve homeostasis konusunda ayrıntılı düşünebilme becerisini kazanma

2.   Hücresel sinyal iletim mekanizmalarını anlayabilme

3.   Hücre ve dokular arasındaki sinyal ilişkisini anlayabilme

4.   Hücrelerdeki metabolizmayı etkileyen hormon sinyalleri gibi dış proseslerin etkisini metabolizmanın farklı yollarının regülasyonunun nasıl integre edildiğinin ilişkisini anlayabilme becerisinin kazanılması

5.   Metabolik regülasyon ve enzimler arasındaki ilişkinin kurulabilmesi

6.   Metabolik regülasyon ve gen regülasyonu arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Homeostasis:Termoregülasyon, osmoregülasyon, ekskresyon
2. Hafta Homeostasis:Sıvı elektrolit ve asit- baz dengesinin düzenlenmesi
3. Hafta Metabolizma ve enerji dengesi-I
4. Hafta Metabolizma ve enerji dengesi-II
5. Hafta Metabolik regülasyon ve hormonlar
6. Hafta Metabolik regülasyon ve sinyal iletimi
7. Hafta Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim moleküllerinin sayısının ve aktivitesinin değiştirilmesi ve kompartmanlama
8. Hafta Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim modifikasyonuyla kontrol-I
9. Hafta Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü:Enzim modifikasyonuyla kontrol-II
10. Hafta Metabolik regülasyonda enzim aktivitesinin kontrolü: Allosterik etkiler
11. Hafta Metabolik regülasyon: Prokaryotlarda gen ekspresyonunun kontrolü
12. Hafta Metabolik regülasyon: Ökaryotlarda gen ekspresyonunun kontrolü
13. Hafta Metabolik regülasyon: Ökaryotlarda gen ekspresyonunun kontrolü
14. Hafta genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 4 4 4 3 4
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 4 5 4 4 5
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 4 4 4 4 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 4 3 3 4 4
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 4 3 4 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 5 4 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 5 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 5 5 5 5 5
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 2 2 2 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 1 8
Sunum / Seminer hazırlama 2 5 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 17 2 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri