BKM 404

Biyoetik

Dersin Adı: BKM 404 Biyoetik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Lewis Vaughn Bioethics: Principles, Issues and Cases, 2nd Edition
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı gen teknolojisi, klonlama, yapay üreme gibi konuları içeren canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarını, sınırlarını ve kullanım ilkelerini tartışmak ve modern biyoteknoloji uygulamalarında ortaya çıkan etik problemlerin seçimi ve çözümüne yönelik strateji geliştirilmesini kavramaktır.
Dersin Özeti

Biyoetik, tıpta ve biyolojide meydana gelen çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı olan bilimsel sonuçların etik düzlemde meydana getirdiği sorunların irdelenmesi kapsamlıdır. Gen teknolojisi, ilaç sanayi, klonlama, doğum, ölüm, ötenazi, insan deneyleri. öjeni, yapay üreme, kürtaj ve bunlarla birlikte canlılarla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçları, sınırları ve kullanım ilkeleri biyoetik'in belli başlı konu başlıklarıdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Biyoetiğin temel kavramlarını öğrenebilme ve tanımlayabilme

2.       Biyoetik ile ilgili konuları kavrayabilme

3.       Etik sorunları düşünme ve tartışma becerisi

4.       Modern bilim ve teknolojinin canlılar üzerindeki uygulamalarını etik açıdan sorgulayabilme ve değerlendirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyoetik tanımı, temel kavramlar ve tarihçesi
2. Hafta Biyoetik ve etik araştırma kuralları
3. Hafta Biyoetikte haklar kuramı
4. Hafta Bilimsel özerlik ve biyoetik
5. Hafta Yaşam ve Ölüm; Ötanazi, Yaşam hakkı ve İsteğe bağlı düşüğün etik boyutları
6. Hafta Üremeye yardımcı teknolojinin etik boyutları
7. Hafta Klonlama ve Biyoetik
8. Hafta Genetik araştırma ve uygulamalarda etik kurallar
9. Hafta Kök hücre, transplantasyon ve biyoetik
10. Hafta Nanoteknoloji ve biyoetik
11. Hafta Organ nakli ve biyoetik
12. Hafta Çevre sağlığı ve biyoetik
13. Hafta Genetiği değiştirilmiş gıdalar, mikroorganizmalar ve biyoetik
14. Hafta Biyoetik ve kanunlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 4 3 4 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 2 2 2 2 2
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 2 3 2 2
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 3 2 3 4 3
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 11 1 12
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri