BKM 403

Biyoproses Laboratuarı

Dersin Adı: BKM 403 Biyoproses Laboratuarı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 4
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bioprocess Engineering, Prentice Hall PTR Jeffrey M. Becker, Guy A. Caldwell and Eve Ann Zachgo, Biotechnology: a laboratory course (2nd) edition
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı öğrencilere temel biyoproses teknolojileri kavramları ilgili gerekli pratik beceri ve temel teknikleri vermektir.
Dersin Özeti

Biyoproses laboratuvarında kullanılan temel ilke ve teknikler: Modern Biyoteknolojide kulanılan temek teknikler, Lab-ölçekli fermentasyon teknikleri (kesikli ve sürekli) ile metabolit (intraselüler ve ekstraselüler) üretimi, Hücre büyümesinin ve ürün üretiminin değerlendirilmesi, Temel ayırma ve saflaştırma teknikleri, Biyoreaktör teknolojisi, Ticari öneme sahip ürünlerin uygulamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Hücre kültürlerini kavrayabilme

2.       Bilimsel literaturün taranmasında okuma ve biyoproses laboratuvarı hakkında bilginin yorumlanması yeteneğinin kazandırılması

3.       Hedef metabolit üretimini sağlayabilme ve geliştirebilme

4.       Biyoproses teknolojilerinin anlaşılması ve bu alanda deneyim kazanılması

5.       Biyoproses teknolojilerinde özel tekniklerin geliştirilmesi ve son gelişmelerin takip edilebilmesi

6.       Uygun yöntem seçebilme ve uygulanacak yöntemlerin avantaj/dezavantajlarını kıyaslayabilme

7.       Bilimsel verileri karşılaştırabilme, yorumlayabilme ve değerlendirilebilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sterilizasyon teknikleri, kültür ortamlarının formülasyonu
2. Hafta Rekombinant DNA teknolojisi, rekombinant suş geliştirme adımları,
3. Hafta genomik DNA ve plasmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması
4. Hafta Primer tasarımı, polimeraz zincir reaksiyonun temel adımları ve uygulamaları
5. Hafta DNA’nın manipülasyonunda kullanılan enzimler, kompetent hücre hazırlama yöntemleri ve transformasyon
6. Hafta Lab-ölçekli fermentasyon ile metabolit üretimi
7. Hafta Biyokütle, substrat ve ürün analizi
8. Hafta Ticari öneme sahip ürünlerin üretiminde farklı mikroorganizmaların kültivasyonu
9. Hafta Enzim aktivitesinin tayininde kullanılan yaklaşımlar
10. Hafta Enzim aktivitesinin tayininde kullanılan yaklaşımlar
11. Hafta Optimum üretim koşullarının belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlar
12. Hafta Kültivasyon ortamından ya da hücreden ticari öneme sahip enzimlerin izolasyonu
13. Hafta Çalkalamalı kültürlerde büyüme ve ürün oluşum kinetikleri
14. Hafta Dolgu yatak reaktöründe biyodönüşüm çalışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 2 1 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 3 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 3 2 1 2
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 5 5 4 3 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 2 2 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 4 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 2 3 2 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 2 3 3 3
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 1 4 70
Ödevler 10 2 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri