BKM 401

Biyoproses Kinetiği

Dersin Adı: BKM 401 Biyoproses Kinetiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı M. L. Schuler, F. Kargi, “Bioprocess Engineering”, Prentice Hall Int. Series, (2002)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere temel biyoproses işlemlerinin nasıl yönetildiğini, tasarlandığını, modellendiğini ve konmtrol edildiğini kavratmak
Dersin Özeti

Hücre sayısının belirlenmesi, Modeller, Eksponensiyal büyüme modeli, Monod modeli, Verim katsayıları, Verimlilik, Fermentasyon prosesinin modellenmesi, Kemostat kültürler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Biyoproses kavramının tanımını ve uygulama alanını kavrayabilme

2.       Temel biyoloji prensiplerini öğrenebilme ve bunları mühendislik uygulamalarında kullanabilme

3.       Biyokimyasal reaksiyonlardaki katalizörlerin önemini kavrayabilme

4.       Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendilerini sürekli yenileme becerilerini geliştirmek

5.       Biyoteknolojik uygulamanın sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel hususlarını anlama

6.       Bilimsel literatür ve ilgili kaynakları bağımsız olarak araştırabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyoproses kinetiğine giriş
2. Hafta Biyokütle tayini
3. Hafta Stokiyometri
4. Hafta Matematiksel modeller
5. Hafta Mikrobiyal büyüme: Büyüme aktivasyonu ve inhibisyonunun etkileri
6. Hafta Mikrobiyal büyüme: büyüme hızı analizi
7. Hafta genel tekrar
8. Hafta Temel fermentasyon proses modeli: Kesikli kültür
9. Hafta Mikrobiyal kültürlerde ürün oluşumu
10. Hafta Kemostat kültür: kemostatın detaylandırılması
11. Hafta Matematiksel Kemostat Modeli
12. Hafta Tapa akışlı kültür
13. Hafta Kesikli-beslemeli kültür
14. Hafta Dönem Projesi Sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 3 2 2 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 3 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 4 4 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 2 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 4 5 3
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 5 4 5 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 2 2 2 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 2 1 2 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 2 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 4 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 1 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 1 11
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri