BKM 316

Kimyasal Enstürümentasyon

Dersin Adı: BKM 316 Kimyasal Enstürümentasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı D.A Skoog, J.J Leory Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publ. 4th Edition
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kimyasal analizde geniş yer tutan enstrümental analiz cihazlarının bileşenlerini ve ortak olan parçalarını tanıtmak, her parçanın türü ve işleyişi hakkında bilgi vermek, enstrümental analiz dersinde anlatılan sistemlerle bağlantı kurmalarını ve gerektiğinde bilinçli seçim yapabilmelerini sağlamak.
Dersin Özeti

Enstrümental analizde kullanılan cihazların temel bileşenleri, bunların çalışma ilkesinin basit elektrik ve elektronik bilgisine dayalı olarak verilmesi, bileşenlerin işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Enstrümental cihazların bileşenlerini tanıma becerisi

2.       Analiz yönteminin temel ilkeleri ile cihaz bileşenlerinin işleyişi arasında ilişki kurabilme

3.       Kullanım amacına uygun cihaz bileşenlerini (lamba, dedektör vb) seçebilme becerisini kazanma

4.       Kullanılan cihaz bileşenlerinin üstünlüklerini ve sınırlamalarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimyasal analizlerin sınıflandırılması,
2. Hafta bir cihazın temel bileşenleri
3. Hafta Basit elektrik devreleri, paralel ve seri bağlı devrelerin akım ve potansiyel bölücü olarak kullanımı
4. Hafta Elektronik devrelerin tanımı, yarı iletkenler, pn kavşakları, yönünde ve ters yönde besleme koşulları
5. Hafta Transistörlerin çalışma ilkesi, katlandırıcılar
6. Hafta Anolog ve sayısal sinyaller
7. Hafta İşlemci katlandırıcılarla sinyallerin işlenmesi
8. Hafta Sinyal üreticiler, sabit akım ve potansiyel kaynakları
9. Hafta Sinyal okuyucular
10. Hafta Sıvı kristaller ve gösterge olarak kullanımı
11. Hafta Işık kaynaklarının sınıflandırılması, Lazerler
12. Hafta GB, IR ışını kaynakları
13. Hafta UV, X‐ışını kaynakları
14. Hafta Işın dedektörleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 3 3 2 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 2 2 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 4 4 4 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 4 4 4 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 2 2 2 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 2 2 2 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 3 3 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 1 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 9 1 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri