BKM 315

Genetik

Dersin Adı: BKM 315 Genetik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel Biyoloji
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet BÜYÜKLEYLA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Genetik Kavramlar, William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer (8. baskıdan çeviri, Çeviri Editörü: Cihan Öner), Palme Yayıncılık, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Principles of Genetics, Peter SNUSTAD ve Michael J. Simmons, 6. Baskı. 2012.
Dersin Amacı Öğrencilerin genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, DNA’dan proteine kadar olan süreci, bu süreçte hücrede oluşabilecek olası anormallikleri ve kalıtımı, kalıtsal hastalıkların sebebini, gen tedavisi uygulamasını ve genetikte kullanılan analiz tekniklerini kavramasını sağlamaktır
Dersin Özeti

Canlıların sahip oldukları kalıtsal materyalin yapısı, fonksiyonları, özellikleri ve önemi, genetiksel hastalıkların sebepleri, gen tedavisi, rekombinant canlıların oluşumu, genetikte kullanılan teknikler

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Temel genetik kavramlarını öğrenebilme

2.      Genetik bilgisini biyokimya konuları ile ilişkilendirebilme

3.      Genetik konularını güncel hayata uyarlayabilme

4.      Dersle ilgili konuları güncel olarak takip edebilme ve yorumlayabilme

5.      Genetiğin canlılar için önemini kavrayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genetiğe Giriş: Genetik Biliminin Tarihi, Modern Biyolojinin Doğuşu, Genetikte Temel Kavramlar
2. Hafta Mendel Genetiği, Mendel Genetiğinin Uzantıları ve Gen Etkileşimleri
3. Hafta Eşeye Bağlı Kalıtım
4. Hafta Nükleotidlerin Biyosentezi
5. Hafta DNA Sentezi
6. Hafta RNA Sentezi
7. Hafta Gen Regülasyonu
8. Hafta Protein Sentezi
9. Hafta Organel Genetiği
10. Hafta Hücre Döngüsü ve Kanser
11. Hafta Mutasyonlar ve Tamir Mekanizmaları
12. Hafta Kalıtsal Hastalıklar
13. Hafta Genetikte Analiz Teknikleri
14. Hafta Gen Tedavisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 3 3
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 4 3 4 4
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 3 4 4 5 5
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 2 2 2 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 5 4 5 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 5 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 3 3 3 3
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 3 4 3 4
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 6 0 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 4 0 3 12
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri