BKM 313

Gen Teknolojileri ve Uygulaması

Dersin Adı: BKM 313 Gen Teknolojileri ve Uygulaması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genetik
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Glick, B. R. And Pasternak, J. J. ‘Molecular Biotechnology’, ASM Press 2010, Washington D.C.
Yardımcı Ders Kitabı Introduction to Genetic Engineering, An - Dr Desmond S. T. Nicholl 2008
Dersin Amacı Öğrencilerin, canlılarda gen teknolojisinin uygulama alanlarını, önemini ve etik yönlerini kavramasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Moleküler tanı yöntemleri, Rekombinant DNA Teknolojisi, Prokaryotlarda gen ekspresyonunun maniplasyonu, protein yapısındaki moleküllerin rekombinant üretimi, İnsan somatik gen terapisi, Biyoteknolojik buluşların patenti, Etik

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Rekombinant DNA teknolojisi ile ilgili kavramları becerisi
  2. Moleküler biyoteknolojide etik ve ticari olarak kuramsal yetkinliğin sağlanması
  3. Gen teknolojilerinde araştırma amaçlı altyapı kazanma, multidisipliner strateji geliştirme kabiliyeti kazanma
  4. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme,
  5. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 12 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rekombinant DNA Teknolojisine Giriş
2. Hafta Ligasyon ve Transformasyon
3. Hafta Transfeksiyon ve Transformantların Seçimi
4. Hafta DNA Moleküllerinin Radyoaktif İşaretlenmesi
5. Hafta Genomik DNA kütüphaneleri
6. Hafta cDNA kütüphaneleri
7. Hafta Moleküler araştırma yöntemleri: PCR
8. Hafta Southern Blotlama
9. Hafta Western Blotlama
10. Hafta Rekombinant DNA teknolojisinde verimliliği artırma yöntemleri
11. Hafta Immunolojik diagnostik prosedürleri
12. Hafta Gen terapisi ve uygulamaları
13. Hafta Etik değerlendirme ve ülkemizde durum
14. Hafta İnsan genom projesinin beklenen katkıları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 3 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 1 1 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 4 3 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 4 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 5 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 2 2 2 2
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 3 2 2 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 12 0 1 12
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 1 2
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 24 24
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 16 1 17
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri