BKM 309

Sekonder Metabolitler

Dersin Adı: BKM 309 Sekonder Metabolitler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı G. G. Gibson, P. Skett, “Introduction to Drug Metabolism”, Chapman and Hall, (1986)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İlaçlar hakkında genel bilgiler, terminoloji ve ilaç metabolizması (ilaçların, absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımı) konularında genel bilgilerin öğrenciye verilmesi temel amaçtır.
Dersin Özeti

İlaçlar ve formları hakkında genel bilgi, ilaç tedavisindeki dört proses, ilaçların metabolik yolları, ilaç metabolizmasının moleküler mekanizması ve enzimolojisi, ilaç metabolizmasının indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasına etki eden faktörler, ilaç metabolizmasına farmakolojik bakış, ilaç metabolizmasının farmakokinetiği, farmakodinamik ve terapötik preses

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Farmakoloji ve ilaç tarapisi ile ilgili terminoloji ve temel teorik bilgileri kullanabilme becerisi

2.       İlaç metabolizmasındaki metabolik yolları öğrenerek geliştirebilme

3.       İlaçların terapötik etki mekanizmalarını moleküler, selüler, organ ve organizma seviyesinde anlayabilme

4.       İlaç metabolize eden enzimleri etkileyen faktörleri anlayabilme ve mümkün olan klinik yansımalar arasında bağlantı kurabilme

5.       Farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili literatürleri takip edebilme ve değerlendirme becerisi

Etik, sosyal, ekonomik ve kalite konularında bilinc sahibi olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlaç metabolizmasına giriş, farmakoloji, toksikoloji, ksenobiyotikler ve ilaçların tanımlamaları, tarihçe ve isimlendirme, ilaç kaynakları, kalite standartları, yeni ilaçların geliştirilmesindeki aşamalar, ilaç formülasyonları
2. Hafta İlaca terapötik ve non‐terapötik cevap tipleri, İlaç‐doz cevabı: plazma ilaç seviyeleri, yarı ömür, terapötik index
3. Hafta İlaç tedavisinde dört proses: farmasötik, farmakokinetik, farmakodinamik ve terapötik proses, Farmasötik Proses; hasta uyumu ve biyoyararlanım, ilaç formülasyonlarının alınım tipleri ve özel formülasyonlar
4. Hafta Farmakokinetik proses:
5. Hafta İlaç Metabolizması: Biyotransformasyon; ksenobiyotiklerin kaderi, ilaçların lokalizasyon ve dağılımını etkileyen faktörler, ilkgeçiş etkisi Faz I ve Faz II metabolizmasına giriş
6. Hafta Faz I Metabolizması: Sitokrom P 450 bağlı oksidasyonlar, diğer oksidasyonlar ve İndirgeme reaksiyonları; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
7. Hafta Faz I Metabolizması: hidroliz, hidratasyon, izomerizasyon ve diğer reaksiyonlar; her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
8. Hafta Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; glukuronidasyon, glikozilasyon, sülfasyon, metilasyon reaksiyonları her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
9. Hafta Faz II Metabolizması: Konjugasyon reaksiyonları; asetilasyon, amino asit ve yağ asitleri ile konjugasyon, glutatiyon ile konjugasyon ve kondenzasyon: her bir reaksiyon için ilgili enzim mekanizmaları ve örneklemeler
10. Hafta İlaç metabolizmasının indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasını etkileyen internal ve ekternal faktörler: tür, genetik, yaş, cinsiyet, hormonlar, hamilelik, hastalıklar, diyet ve çevresel faktörler
11. Hafta Farmakokinetik proses: İlaç ve metabolitlerin eliminasyonu; Renal atılım; glomeruler filtrasyon, pasif tübüler geriemilim ve aktif tübüler salgılama, diğer atılım yolları, basit farmakokinetik hesaplamalar
12. Hafta Farmakodinamik proses: İlaçların farmakolojik etki tipleri ve mekanizmaları
13. Hafta Terapötik proses: Farmakolojik etkinin terapötik etkiye dönüşümü; vaka örnekleri ile klinik etkinin irdelenmesi
14. Hafta tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 1 2 1 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 2 2 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 2 3 2 3 3
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 0 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 0 4 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 19 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri