BKM 301

Biyoteknoloji

Dersin Adı: BKM 301 Biyoteknoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı R. Boyer, Modern Experimental Biochemistry, Benjamin Cummings, (2000) (2008)
Yardımcı Ders Kitabı R. Switzer, L. Garrity, Experimental Biochemistry, W. H. Freeman Company, (1999), D.J. Holme, H. Peck, Analytical Biochemistry, Prentice Hall, (1998) Gallagher, S.R. and Wiley E.A. Current Protocols Essential Laboratory Techniques, Wiley Press
Dersin Amacı Öğrencilere biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması ve ileri düzeydeki biyokimyasal çalışmaları planlama ve pratik çalışmalara katılabilme yetisinin kazandırılması temel amaçtır.
Dersin Özeti

Reaktif olarak su, laboratuar güvenliği ve biyogüvenlik, Laboratuar defteri ve rapor hazırlama, Biyolojik örneklerin hazırlanması, homojenizasyon /parçalama, santrifüj, membran filtrasyon teknikleri, çöktürme teknikleri, kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler, İmmünolojik teknikler

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Biyolojik moleküllerin ayırma ve analizlerinde temel teorik ve pratik konuları kullanabilme
  2. Laboratuarda çalışabilme, biyokimyasal enstrumantasyon ve prosedurlerini kullanabilme becerisi
  3. Biyokimya deneylerini tasarlama, uygulama ve verileri yorumlayabilme
  4. Biyokimya ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme
  5. Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenliğin temel kuralları hakkında bilinc sahibi olabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Reaktif olarak su, Biyokimyasal deneyler için su tipleri ve saflaştırılması, Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenlik, Laboratuar defteri ve raporlarının hazırlanması, Deney hataları, sonuçları grafiklendirilmesi vb.
2. Hafta Biyolojik örnek hazırlığı; olanaklar, kısıtlamalar, başlangıç materyalinin seçimi, Hücre parçalama ve homojenizasyon: uygun yöntemin seçimi, Homojenizasyon etkinliğinin belirlenmesi
3. Hafta Mekanik Yöntemler:Homogenizatörler, öğütücüler aşındırıcılar ile agitasyon, sıvı katı ekstrusyon, ultrasonikasyon, Kimyasal Yöntemler:ısı ile muamele, dondurma‐eritme, desikasyon, ozmotik şok, litik enzimler, alkali ve deterjanlar ile muammele
4. Hafta Santrifüj; Teori, sınıflandırma, santrifüj tipleri, Diferansiyal Santrifüj, Yoğunluk Gradient Santrifüj, Membran Filtrasyon teknikleri
5. Hafta Ekstraktın deriştirilmesi: Ultrafiltrasyon, Liyofilizasyon, Çöktürme Yöntemleri( izoelektrik çöktürme, iyonik şiddeti değiştirerek çöktürme, organik çözgenler, Organik polimerler ve Denatürasyon ile çöktürme)
6. Hafta Kromatografik Yöntemler; Teori, uygulamalar, Kromatografi tipleri, Kağıt ve İnce Tabaka Kromatografisi ve sıvı kromatografisinde temel kavramlar ve teori,
7. Hafta Kromatografik Yöntemler; İyon değişim kromatografisi , Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi,
8. Hafta Kromatografik Yöntemler; HPLC
9. Hafta Kromatografik Yöntemler; Jel Filtrasyon Kromatografisi, Affinite kromatografisi: Biyospesifik, İmmunoafinite, Lektin afinite, Boya‐ligant, Metal‐Şelat, Kovalent afinite kromatografisi
10. Hafta Elektroforetik Yöntemler; Elektroforezin prensipleri, protein elektroforezi; PAGE, SDS‐ PAGE, IEF, 2D‐PAGE.
11. Hafta Blotlama, Immunustain, Görüntüleme, DNA elektroforez
12. Hafta İmmunolojik Teknikler; (immunopresipitasyon, Immunoblotting, ELISA)
13. Hafta HPLC ve Uygulamaları
14. Hafta Entegrasyon ve karşılaştırma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 3 4 5 5 5
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 5 3 3 3 4
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 4 5 5 5 5
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 5 4 5 5 5
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 5 5 5 5 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 3 2 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 3 3 3 3
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 3 3 3 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 5 5 5 5 5
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 3
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri