BKM 210

Nanobiyoteknolojiye Giriş

Dersin Adı: BKM 210 Nanobiyoteknolojiye Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin Amacı Bu ders kapsamında yaşam bilimlerinde nanoteknolojinin güncel uygulamaları aktarılacak olup, nanoskalalı biyomateryallerin geliştirilmesi, uygulamaları ve nanofabrikasyon teknolojisi üzerinde durulacaktır.
Dersin Özeti

Giriş, Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel uygulamaları, organik ya da biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS, nanopartiküller, nanoteller, nanotüpler. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi. Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Nanobiyoteknoloji ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama

2.       Nanobiyoteknoloji ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme

3.       Nanobiyoteknoloji için alternatif nanoparçacık kurgulayabilme

4.       Nanobiyoteknolojide kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme

5.       Söz konusu alandaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme

Çağdaş sonuçları takip edebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Nanobiyoteknolojiye Giriş
2. Hafta Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp ya da model olarak kullanımları
3. Hafta Nanotıp
4. Hafta Nanobiyosensör, nanoakışkanlar
5. Hafta Nanobiyosistemlerin özel uygulamaları
6. Hafta Organik ya da biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması, fabrikasyonu, MEMS/NEMS.
7. Hafta Nanoteller, Nanopartiküller, nanotüpler
8. Hafta Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme
9. Hafta Fotolitografi.
10. Hafta Nanolitografi
11. Hafta Elektron Demeti Litografisi
12. Hafta Dip Pen Nanolitografi
13. Hafta Plazma Litografi
14. Hafta Polimer Karışımları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 1 2 2 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 3 2 3 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 1 1 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 2 2 3 2 2
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 4 4 4 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 2 2 2 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri