BKM 213

Atık Değerlendirme ve Arıtma Yöntemleri

Dersin Adı: BKM 213 Atık Değerlendirme ve Arıtma Yöntemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Toprak, H., Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, DEÜ Yayınları, İzmir, 1996.
Yardımcı Ders Kitabı Handbook of Pollution Prevention and Cleaner Production Vol. 3: Best Practices in the Agrochemical Industry by Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer and Paul Rosenfeld, 2010.
Dersin Amacı Öğrencinin atık arıtma ve atıkların nasıl değerlendirilebileceği hakkında genel bilgi ile donatılması dersin temel amacıdır
Dersin Özeti

Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması, atık su arıtım teknikleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ileri arıtım yöntemleri ve atıkların

değerlendirilmesi, katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu, katı atık arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

  1. Sıvı/katı atıklar için arıtım stratejilerini kavrayabilme ve anlayabilme
  2. Atıksu arıtım yöntemlerini öğrenebilme
  3. Atık suyun geri kazanımını öğrenebilme
  4. Katı atıkların toplanmasını ve bunların karakterize edilmesini öğrenebilme
  5. Atık arıtımı ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 4 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması
2. Hafta Atık su arıtım teknikleri
3. Hafta Atık su arıtımı için fiziksel yöntemler
4. Hafta Atık su arıtımı için kimyasal yöntemler
5. Hafta Atık su arıtımı için biyolojik yöntemler
6. Hafta Atıkların değerlendirilmesi
7. Hafta Çamur arıtım yöntemleri
8. Hafta Genel Tekrar
9. Hafta Çamur arıtım yöntemleri ve atıkların değerlendirilmesi
10. Hafta Katı atıkların toplanması
11. Hafta Katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu
12. Hafta Katı atıkların arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi
13. Hafta Çevre Güvenliği ve Atıklar
14. Hafta Çevresel atıklarla ilgili mevzuat
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 1 1 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 1 1 1 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 1 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 0 3 3
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri