BKM 211

Organik Kimya I

Dersin Adı: BKM 211 Organik Kimya I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel Kimya
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Organik Kimya Kısa ve Öz, Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır
Yardımcı Ders Kitabı Organik Kimya , Tahsin Uyar
Dersin Amacı Biyokimya öğrencilerine temel organik kimya kavramlarını yerleştirmek
Dersin Özeti

Kimyasal bağlanma, Alkanlar ve siklo aklanlar, alkoller ve alkil halıjenürler, alkenler ve aklinler yapıları ve tepkimeleri, aromatik bileşikler, stereokimya, nükleofilik yerdeğiştirme, serbest radikaller

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Organik Kimyada temel kavramları ve genel kuralları anlayabilme

2. Organik Kimya ile ilgili problemleri tanımlayabilme ve çözebilme

3. Organik Kimyada öğrendiklerini kendi alanında kullanabilme.

4. Organik Kimyanın günlük yaşamdaki yerini kavrayabilme.

 

5. Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 8 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 3 5
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organik Kimyanın Tanımı, önemi ve Tarihçesi, Kimyasal Bağlanma;Apolar ve Polar bağlar, Melezleşme türleri
2. Hafta Alkanlar ve sikloalkanlar: Hidrokarbonların sınıflandırılması ve adlandırılması, yapısal izomerler
3. Hafta Alkanlar ve sikloalkanlar( devam); Sikloalkanların konformasyonu ve cis‐trans izomerleri, aklanların yanması
4. Hafta Alkoller ve alkilhalojenürlar: Alkol ve alkil halojenürlerin sınıflandırılması, Fiziksel özellikleri, asit baz tepkimeleri
5. Hafta Alkenler ve aklinlerin yapıları ve bağlanmaları, izomerleri
6. Hafta Alkenler ve aklinlerin kimyasal tepkimeleri
7. Hafta Aromatik Bileşikler; Benzenin yapısı ve bağlanma, Benzendeki bağlanmanın yörüngeç melezleşme modeli
8. Hafta Aromatik Bileşikler; Benzen türevlerinin adlandırılmaları
9. Hafta Aromatik Bileşikler(devam); Elektrofilik aromatik substitüsyon, mekanizması, substituent etkileri
10. Hafta Stereokimya; Moleküler kirallik, sterojenik merkez, akiral yapılarda simetri, kiral moleküllerin özellikleri
11. Hafta Stereokimya (devam); Cahn‐Ingold‐Prelog adlandırma sistemi, Fisher izdüşüm formülleri, Enantiomerlerin fiziksel özellikleri, Enantiomerlerin yarılması
12. Hafta Nükleofilik yerdeğiştirme; Nükleofilik yerdeğiştirmew tepkimeleri SN1 ve örneklemeler, SN2 ve örneklemeler
13. Hafta Sebest Radikaller; Kararlılıkları, bağ ayrışma enerjileri, Metanın klorlanması
14. Hafta Serbest radikaller ve Biyoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 3 2 3 3 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 4 3 4 5 3
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 4 3 4 5 3
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 4 3 3 4 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 5 4 5 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 4 4 5 3
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 5 5 5 3
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 5 5 5 5 4
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 2 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 2 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 1 3
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri