BKM 209

Mikrobiyoloji

Dersin Adı: BKM 209 Mikrobiyoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J. 2006 Brock`s Biology of Microorganisms. Eleventh Edition, Prentice‐Hall,Inc.,
Yardımcı Ders Kitabı WILLIAM A.STROHL, Lippincott Mikrobiyoloji, 2006. (Çeviri: Özdem Anğ)
Dersin Amacı öğrencilerin mikroorganizmalar (prokaryotlar, protozoonlar, funguslar ve virüsler) hakkında temel bilgileri öğretmektir. Mikroorganizmaların yapıları, biyolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları, sınıflandırılmaları ve biyoteknolojide kullanım alanları ders kapsamı içerisindedir.
Dersin Özeti

Mikroorganizmalar, mikrobiyal yaşam, mikroorganizmaların hücre yapısı, metabolizması, mikrobiyal üreme, metabolik regülasyon, ökaryatik hücre biyolojisi, protozoa, funguslar, insan ‐ mikroorganizma etkileşimleri, mikroorganizmaların sayım ve kontrol yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
  2. Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
  3. Mikroorganizmaların beslenme, büyüme ve çoğalması hakkında bilgi sahibi olabilme
  4. Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar arasındaki farklılıkları anlayabilme
  5. Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamalardaki kullanımlarını öğrenebilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 5
Proje/Sunum/Seminer 2 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Mikrobiyal yaşama genel bir bakış
2. Hafta Hücre yapısı/İşlevi
3. Hafta Beslenme ve laboratuar kültürü ve Mikroorganizmaların metabolizması
4. Hafta Moleküler biyolojinin esasları ve metabolik regülasyon
5. Hafta Prokaryotik çeşitlilik: Bakteriler ve bakteri genetiği
6. Hafta Prokaryotik çeşitlilik: Archaea Bakteri Morfolojisi ve Basit Boyama Prosedürü
7. Hafta Virolojinin esasları ve viral çeşitlilik
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Ökaryatik hücre biyolojisi ve ökaryotik mikroorganizmalar, protozoa
10. Hafta Funguslar: Morfolojik özellikleri, fungal sistematik ve ekoloji, Fungal toksinler
11. Hafta Kommensalizm, mikoparazitler, böcek ve nematod parazitleri, endofitler ve epifitler, insan ‐ nikroorganizma etkileşimleri
12. Hafta Fungal kültivasyon ortamları, besin alımı ve asimilasyon
13. Hafta Mikrobiyal üreme , Mikroorganizmaların sayım yöntemleri,
14. Hafta Mikroorganizmaların kontrolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 3 3 3 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 4 4 2 2
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 4 4 4 5 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 3 4 4 4
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 5 4 4
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 4 3 4 4
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 2 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 2 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 16 1 17
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri