BKM 207

Ekolojik Biyokimya

Dersin Adı: BKM 207 Ekolojik Biyokimya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Tülay BAKIR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı A. Kocatas,”Ekoloji ‐ Cevre Biyolojisi” Ege Universitesi Basimevi (2003)
Yardımcı Ders Kitabı Lippincott Biyokimya 5. Baskı, 2015
Dersin Amacı Ekoloji ile ilgili biyokimya konusunda temel bilgileri sağlamak oluşturmaktadır. Ders kapsamında doğal çevredeki aynı ve farklı türler arasında meydana gelen etkileşimlere ve ilgili türlerin farklı faktörlere karşı sergilemiş oldukları biyokimyasal reaksiyonlara bir genel bakış sağlanması hedeflenmiştir.
Dersin Özeti

Yaşam ve ekoloji, ekolojinin temel kavramları, ekosistemler ve onların özellikleri, ekosistemlerde enerji ve madde akışı,kirlilik ve ekoloji, ekolojik biyokimyanıntemel kavramları, biyokimyasal adaptasyon, aynı ve farklı türler arasındaki kimyasal ilişki, detoksifikasyon ve ilişkili metabolik yollar, biyotransformasyon ve biyodegradasyonlar, alım, biriktirme ve yoğunlaştırma kavramlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Ekoloji ve ekosistemlerin temel bilgisini anlayabilmek

2.     Ekolojiyle ilgili biyokimya temel bilgisini tanımlayabilme

3.     Organizmalar ve çevrelerinin birinin diğeriyle nasıl ilişkide olduğunu anlayabilme ve tanımlayabilme

4.     Organizmaların çevrelerine bir cevap olarak kullandıkları fizyolojik mekanizmalarını tanımlayabilme becerisini kazanabilme

5.     Ekolojik biyokimya konusundaki bilimsel literatürü anlayabilme

   

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yaşam ve ekoloji
2. Hafta Ekolojinin temel ilkeleri
3. Hafta Ekosistemler ve özellikleri
4. Hafta Ekosistemler: Enerji ve madde akışı
5. Hafta Çevre kirliliği ve ekoloji
6. Hafta Ekolojik biyokimyanın temel ilkeler
7. Hafta Biyokimyasal adaptasyon
8. Hafta genel tekrar
9. Hafta Aynı ve farklı türler arasında kimyasal iletişim
10. Hafta Detoksifikasyon ve ilgili metabolik yollar
11. Hafta Biyotransformasyon ve biyodegradasyon
12. Hafta Sekastrasyon kavram
13. Hafta Biyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon
14. Hafta genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 3 1 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 3 3 2 4
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 3 3 3 3 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 3 2 2 4
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 4 4 4 3 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 4
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 5 5 4 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 4 4 4 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 3 3 3 3 3
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 4 4 4 3 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 0 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 15 2 17
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri