BKM 205

Biyoistatistik

Dersin Adı: BKM 205 Biyoistatistik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Biyoistatistik, İsmail Kocaçalışkan, Nüket Akalın Bingöl Nobel Akademik Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı İleri Biyoistatiksel Yöntemler (Tıp Alanında Uygulamalar) Doç. Dr. Beyza Akdağ, Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu, 2009.
Dersin Amacı Biyoistatistik kavramları ve istatistiksel analiz yöntemlerini vermek.
Dersin Özeti

Giriş, İstatistik, Biyoistatistik, Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik, Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, Tablolar ve Grafikler, Teorik Dağılımlar: Bazı Kesikli Teorik Dağılımlar, Bazı Sürekli Teorik Dağılımlar, Hipotez Testleri, Varyans Analizi, Ki-Kare Testi, Bazı Parametrik Olmayan İstatistiksel Test Yöntemleri, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Zaman Serileri Analizi, Biyomedikal Deneylerde İstatistiksel Yöntemler, Örnekleme, Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Çalışılacak deneyde hipotez kurabilme
  2. Araştırma yapılacak deneyin planını oluşturabilme
  3. Kullanılacak uygun istatistik testleri belirleyebilmek ve uygulayabilmek
  4. Araştırması yapılan çalışmanın güvenilirliğini ifade edebilme
  5. Deneysel verileri yorumlayabilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 5
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, İstatistik, Biyoistatistik, Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik
2. Hafta Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri
3. Hafta Dağılım Ölçüleri , Tablolar ve Grafikler
4. Hafta Teorik Dağılımlar: Bazı Kesikli Teorik Dağılımlar
5. Hafta Bazı Sürekli Teorik Dağılımlar
6. Hafta Hipotez Testleri
7. Hafta Problem çözümleri
8. Hafta Varyans Analizi
9. Hafta Ki-Kare Testi, Bazı Parametrik Olmayan İstatistiksel Test Yöntemleri
10. Hafta Korelasyon ve Regresyon Analizi
11. Hafta Zaman Serileri Analizi
12. Hafta Biyomedikal Deneylerde İstatistiksel Yöntemler
13. Hafta Örnekleme, Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 2 2 1 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 2 1 1 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 2 1 1 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 4 3 5 5 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 1 1 1 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 1 1 1 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 10 0 2 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 3 1 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 0 1 4
Ara Sınavlar 1 16 2 18
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri