BKM 203

Anorganik Kimya

Dersin Adı: BKM 203 Anorganik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel Kimya
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Ünv. Yayın Evi,2007 N.
Yardımcı Ders Kitabı Karacan, P. Gürkan, İnorganik Kimya, Gazi Ünv. 2002. S. Özkar, B. Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, Anorganik Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.
Dersin Amacı Kimyasal bağların açıklanması. Bu kapsamda iyonik, kovalent, metalik ve hidrojen bağları ile moleküller arası etkileşimler ve bunlara ilişkin teorik bilgilerin kazanılması, periyodik ve periyodik olmaya özelliklerin saptanması.
Dersin Özeti
Anorganik tepkimelerin sınıflandırılması, atom yapısı, periyodik özellikleri ve periyodik tablo, iyonik bağ, örgü enerjisinin
hesaplanması, iyon yarıçapları ve yarıçap oranları, kristal örgü yapıları(metalik ve iyonik örgüler),kristal örgü bozuklukları,
kovalent bağ ve bağ kuramları, VSEPR kuramı ile molekül geometrilerinin saptanması, hibritleşme ve hibritleşme enerjisi,
elektronega
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Anargonik kimyanın temel prensiplerini uygulayayak problem çözme becerisi
2. Atomik yapı ve inorganik reaksiyonların düzenlenmesi ile ilgili bakış açısının geliştirilmesi
3. Kimyasal bağ teorilerini kıyaslama ve kullanabilme becerisi
4. Anorganik kimya ili ilgili diğer disiplinlerde problem çözme yaklaşımlarının geliştirilmesi
5. Anorganik kimya ile ilgili ödevleri hazırlama, yorumlama ve sunma becerisi
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 8 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 3 5
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anorganik Tepkimelerin Sınıflandırılması; Anorganik tepkime türleri
2. Hafta Atomun Elektron Yapısı ‐ Işık ve madde ‐ Bohr atom Modeli ‐ Kuantum Modeli
3. Hafta Atomun Elektron Yapısı ‐ Hidrojen Atomu ‐ Çok elektronlu atomlar
4. Hafta Elementlerin Periyodik Özellikleri ‐ Etkin çekirdek yükü ‐ Atom yarıçapı, İyonlaşma enerjisi ‐ Elektron ilgisi
5. Hafta Molekül Yapısı ‐ Lewis nokta yapısı ve formal yükler ‐ Rezonans
6. Hafta VSEPR kuramı, İyonik Bağ ‐ Kristallerin yapısı ‐ Sıkı istiflenme ve boşluklar
7. Hafta İyonik Bağ, Sıkı istiflenmede boşlukların yarıçapları, Yaygın kristal türleri, İyon yarıçapları, Örgü enerjisi ve deneysel tayini, Kristal bozuklukları
8. Hafta Kovalent Bağ ‐ Değerlik bağ kuramı ‐ Hibritleşme ‐Molekül orbital kuramı (Atomik orbitallerin doğrusal birleşimi yöntemi, homo ve hetero nükleer iki atomlu moleküller)
9. Hafta Kovalent Bağ ‐ Molekül orbital kuramı ( Koordinasyon sayısı, hetero nükleer 3,4,5 atomlu moleküller ‐ Elektronegat
10. Hafta Metalik Bağ ‐ Metallerde örgü yapısı ‐ Molekül orbital kuramına göre metal bağları ‐ Yarı iletkenler
11. Hafta Yarı iletkenler
12. Hafta Hidrojen Bağı ve Tanecikler Arası Etkileşmeler ‐ Hidrojen bağı ‐Tanecikler arası etkileşmeler ve bu etkileşimin sonuçları
13. Hafta Asitler
14. Hafta Bazlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 2 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 3 4 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 4 3 4 3 3
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 3 3 4 3 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 5 5 5 5 5
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 2 2 2 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 4 3 4 4
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 4 4 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 5 5 5 5 5
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 4 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 2 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 15 1 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 1 3
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri