BKM 201

Analitik Kimya I

Dersin Adı: BKM 201 Analitik Kimya I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Genel Kimya
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Analitik Kimya, 4. Baskı, H. Tural. Ege Üniv. Basımevi, Fen Fak. Yayınları No: 140, İzmir, 2009
Yardımcı Ders Kitabı Analytical Chemistry, Sixth Ed., G.D. Christian. John Wiley 􀀀 Sons, Inc., 2004
Dersin Amacı Öğrencilerin, sulu çözeltide oluşan asit‐baz dengelerini ve bunlara ilişkin hesaplamaları, bu türden tepkimelere dayalı nitel ve nicel analizleri kavramasını, kimi maddeleri asidite yönüyle tanımasını ve çözeltideki davranışlarını (asit, baz, tampon, amfoter) öngörebilmesini sağlamak ve temel ilkeleri ele alan, basit analiz yöntemlerini laboratua
Dersin Özeti
Analitik Kimyanın önemi ve kapsamı, Nicel analiz tekniklerinin temel ilkeleri, Kimyasal denge ve aktiflik, Sulu çözeltide oluşan asit‐ baz dengeleri, Bu dengelere ilişkin kavramlar ve pH , Bu dengelere ilişkin hesaplamalar, Belirtme tepkimeleri ve titrimetrik analizler
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Analitik kimyada temel kavramları öğrenir.

2.      Analizde uygulanması gereken temel aşamaları bilir.

3.      Kalitatif ve kantitatif analizler hakkında bilgi sahibi olabilir.

4.      Kimyasal reaksiyonlardaki tepkimeleri anlar.

5.      Yaşam bilimlerinde analitik kimyanın önemini kavrar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 8 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 3 5
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, kapsamı, önemi Örnek alma, hazırlama ve analiz için uygun yöntem seçimi: doğruluk, kesinlik, duyarlık, seçimlilik kavramları
2. Hafta Analizlerde girişim etkileri, belirtme, saptama alt sınırı tanımları ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi
3. Hafta Kimyasal denge, denge sabiti, derişim birimleri, iyon şiddeti, etkinlik ve etkinlik katsayısı
4. Hafta Asit‐baz tanımları, pH kavramı, suyun iyonlaşma dengesi, mono asit ve baz çözeltilerinde denge ve denge değişmezleri
5. Hafta Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinde pH hesaplamaları, zayıf mono asit ve zayıf mono baz çözeltilerinde pH hesaplamaları
6. Hafta Asit‐baz karışımlarının sınıflandırılması, Kuvvetli asit –kuvvetli baz karışımlarında pH hesaplamaları
7. Hafta Tampon çözeltilerde denge ve pH, tampon çözelti hazırlama yolları ve hesaplamaları
8. Hafta Tampon çözeltilerde denge ve pH, tampon çözelti hazırlama yolları ve hesaplamaları
9. Hafta Tamponlama gücü, seyrelme ve kuvvetli asit‐baz katımının etkileri, Diğer mono asit‐mono baz karışımlarında denge ve pH hesaplamaları
10. Hafta Poli asit ve poli baz çözeltilerinde denge, diasit ve dibaz çözeltilerinde Ph Hesaplamaları, Poli asit çözeltilerinde türlerinin pH’ye bağlı değişen derişimlerinin açıklanması
11. Hafta Amfolit çözeltiler ve pH hesaplamaları
12. Hafta Titrimetri yönteminin tanıtılması, titrasyon tepkimelerinde aranan özellikler, ayar maddeleri ve özellikleri, kimyasal indikatörler ve titrasyon sonu noktasının saptanması
13. Hafta Kuvvetli asit‐ kuvvetli baz titrasyonları;
14. Hafta Zayıf bir asidin kuvvetli bazla titrasyonu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 3 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 3 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 3
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 1 1 1 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 3 3 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 3 3 3 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 4 4 4 4
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 5 5 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 5 4 5 5 4
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 2 2 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 4 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 2 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 1 3
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri