BKM 106

Hücre Biyolojisi

Dersin Adı: BKM 106 Hücre Biyolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi YOK
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç.Dr. Mehmet BÜYÜKLEYLA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sitoloji, 2011, Prof. Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI, Nobel Akademik Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Hücre Moleküler Yaklaşım, üçüncü baskı, (çeviri editörleri: Sakızlı, M. ve Atabey, N.). İzmir Tıp Kitabevi, İzmir. Cooper, G.M., 1997. Moleküler Hücre Biyolojisi, Kaan kitabevi, Eskişehir. Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., 2000.
Dersin Amacı Biyokimya lisans öğrencilerinin; hücrenin temel kavramlarını öğrenmesini ve hücrenin yapı‐işlev mekanizmalarının biyokimya alanlarında kullanılabilirliğini irdeleyebilmesini sağlamaktır
Dersin Özeti

Hücreye giriş; Hücre kimyası ve biyosentez; Hücre zarının yapısı ve işlevi; Hücre bağlantıları, adezyonu ve hücrelerarası matriks elemanları; Hücre içi bölmeler; Hücre içi kesecik trafiği; Enerji dönüşümü: mitokondri ve kloroplast; Hücre iletişimi; Hücre iskeleti; Nukleus ve kromozomlar; Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümü; Hücre bölünmesinin mekaniği

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Temel hücre kavramları ile kullanılan temel cihaz ve yöntemleri öğrenebilme

2.     Yaşam formlarını birbirileriyle ilişkilendirebilme  

3.     Farklı hücresel yapıları öğrenebilme ve bunları birbirileriyle ilişkilendirebilme

4.     Hücre kimyasını ve metabolizmasını öğrenebilme

5.     Hücre metabolizmasının canlılar için önemini kavrayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hücreye giriş:hücre biyolojisinde kullanılan terimler, temel cihazlar ve yöntemler
2. Hafta Hücre organizasyonu
3. Hafta Hücre kimyası
4. Hafta Nükleik asit biyosentezi
5. Hafta Protein Sentezi
6. Hafta Hücre zarı yapısı zardan madde taşınması
7. Hafta Hücre bağlantıları, hücre adezyonu ve hücreler arası matriks elemanları
8. Hafta Hücre içi bölmeler ve proteinlerin tasnifi
9. Hafta Enerji dönüşümü: mitokondriler
10. Hafta Enerji dönüşümü: kloroplastlar
11. Hafta Hücre sinyal iletişimi
12. Hafta Hücre iskeleti
13. Hafta Nukleus ve kromozomlar
14. Hafta Hücre döngüsü ve programlı hücre ölümü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 3 2 2 3 3
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 3 4 5 5
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 3 3 3 5 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 2 2 4 4
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 5 4 5 4 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 3 2 2 2 3
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 4 4 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 4 5 5 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 3 2 3 4 4
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri