BIY 111

Biyoloji

Dersin Adı: BIY 111 Biyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Bilge SARI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Biology, Campbell N A, Reece J B, Urry L A, Cain M L, Wasserman S A, Minorsky P V, Jackson R B, Cummings B, 8th ed., 2007
Yardımcı Ders Kitabı Moleküler Hücre Biyolojisi, Lodish H, Chris, A B, Kaiser A, Krieger M, Scott M P, Bretscher A, Ploegh H, Matsudaira P
Dersin Amacı Biyolojinin temel konularını ve çeşitli kullanım alanlarını öğretmektir.
Dersin Özeti

Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi. Biyolojinin dalları. Kimyasal bağlar ve Biyomoleküller. DNA, RNA ve protein sentezleri; Hücre ve organellerin yapı ve işlevleri. Hücre bölünme mekanizmaları. Genler ve Kalıtım. Bitki ve hayvanlarda üreme ve gelişme. Bitkisel ve hayvansal dokular. Organlar ve Sistemler. Canlıların sınıflandırılması, evrimi ve kanıtları; Canlılar ve çevre.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Temel biyoloji kavramlarını bilir.
  2. Canlıların yapısındaki kimyasal bağlar ve biyomolekülleri kavrar.
  3. Hücre çeşitlerini ayırt eder, hücresel olayların hastalıklarla ilişkisini kavrar.
  4. Hücrelerin genetiği hakkında bilgi sahibdir.
  5. Farklı canlı gruplarındaki yaşam döngülerini anlar ve bu canlıların birbirileriyle ve çevreyle olan ilişkisini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyolojiye Giriş: Tanım, tarihçe, önemli dalları, temel kavramlar, kullanılan birimler. Hayvan vücudu: bölgeler, bölümler ile simetri
2. Hafta Kimyasal Bağlar ve Biyomoleküller
3. Hafta Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Sentezi
4. Hafta Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi
5. Hafta Ökaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi
6. Hafta Hücre Bölünme Mekanizmaları. Ökaryotik hücre devri. Prokaryotlarda bölünme: Amitoz, Mitoz, Mayoz
7. Hafta Genler ve Kalıtım: Tanım, tarihçe. Genetikte temel kavramlar
8. Hafta Mendel genetiği. Moleküler genetik. Kalıtsal hastalıklar
9. Hafta Bitkilerde ve Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
10. Hafta Bitkiler ve Hayvansal Dokular
11. Hafta Organlar ve Sistemler
12. Hafta Canlıların Evrimi: Mekanizmalar, kanıtlar, Moleküler Evrim
13. Hafta Canlıların Sınıflandırılması
14. Hafta Canlılar ve Çevre
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 2 2 2 2 2
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 2 2 2 2 2
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 2 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 1 19
Yari Yılsonu sınavı 1 34 1 35
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri