BIO 103

Genel Biyoloji

Dersin Adı: BIO 103 Genel Biyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Biyoloji, Robert B. Jackson, Peter V. Minorsky, Steven A. Wasserman, Urry Michael L. Cain, Lisa A. Urry, Jane B. Reece
Yardımcı Ders Kitabı Moleküler Hücre Biyolojisi, Harvey Lodish Arnold Berk Chris A. Kaiser Monty Krieger Matthew P. Scott Anthony Bretscher Hidde Ploegh Paul Matsudaira
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyokimya lisans öğrencilerinin; biyolojinin kapsadığı temel konuları öğrenmesini ve biyokimya alanlarında kullanılabilirliğini irdeleyebilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi; Biyolojinin dalları; Kimyasal bağlar ve Biyomoleküller; DNA, RNA ve protein sentezleri; Hücre ve organellerin yapı ve işlevleri; Hücre bölünme mekanizmaları; Genler ve Kalıtım; Bitki ve hayvanlarda üreme ve gelişme; Bitkisel ve hayvansal dokular; Organlar ve Sistemler; Canlıların sınıflandırılması; Canlıların evrimi ve kanıtları; Canlılar ve çevre

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Temel biyoloji kavramlarını öğrenebilme

2.    Canlıların yapısındaki kimyasal bağlar ve biyomolekülleri kavrayabilme

3.    Hücre çeşitlerini ayırt edebilme, bu hücresel olayların hastalıklarla ilişkisini kavrayabilme

4.    Hücrelerin genetiği hakkında bilgi sahibi olabilme

5.    Farklı canlı gruplarındaki yaşam döngülerini anlayabilme ve bu canlıların birbirileriyle ve çevreyle olan ilişkisini öğrenebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 14 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyolojiye Giriş ‐Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi, Biyolojinin önemli dalları ve temel biyolojik kavramlar, Hayvan vücudunda bölgeler ve bölümler ile simetri şekilleri, Biyolojide kullanılan birimler
2. Hafta Kimyasal Bağlar ve Biyomoleküller
3. Hafta Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Sentezi
4. Hafta Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi
5. Hafta Ökaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi
6. Hafta Hücre Bölünme Mekanizmaları ‐Ökaryotik hücre devri ‐Prokaryotlarda bölünme ‐Amitoz bölünme ‐Mitoz bölünme ‐Mayoz bölünme
7. Hafta Genler ve Kalıtım ‐Genetiğin tanımı ve kısa tarihçesi ‐Genetikte temel kavramlar
8. Hafta Mendel genetiği ‐Moleküler genetik ‐Kalıtsal hastalıklar
9. Hafta Bitkilerde ve Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
10. Hafta Bitkiler ve Hayvansal Dokular
11. Hafta Organlar ve Sistemler
12. Hafta Canlıların Evrimi ‐Evrim mekanizmaları ve kanıtları, Moleküler Evrim,
13. Hafta Canlıların Sınıflandırılması
14. Hafta Canlılar ve Çevre
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 1 2 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 4 5 3 3
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 5 4 5 4 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 4 4 3 3 5
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 3 4 4 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 1 1 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 2 4 4 4
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 2 4 4 4
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 2 3 3 2 2
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 2 4 4 5
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 12 0 1 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 1 8
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 2 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri