BIO 101

Genel Biyoloji

Dersin Adı: BIO 101 Genel Biyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin temel biyoloji konularını anlamalarını sağlamak ve yaşam bilimlerine duydukları ilgiyi güçlendirecek temel sorular oluşturmaktır. Yaşamın kimyası, biyolojik moleküller, hücre teorisi ve yapısı, genetik yapılar, sinir ve hormon sistemleri, hayvan davranışları, evrim ve biyolojik farklılıklar incelenir
Dersin Özeti

Biyolojiye giriş, Enerji transferi ve dönüşümü,Makromoleküller, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler, Bitki ve Hayvan hücrelerindeki Organellerin Fonksiyonu, Hücre Membranı Yapısı, Genetik, Metabolizma,Hücre Solunumu ve Fermantasyon,Fotosentez, Bağışıklık Sistemi, Hormonlar ve Endokrin Sistem, İnsanlarda Beslenme, Nöron, Sinaps, Sinir Sinyalleri, Sinir Sistemi, Sinir Sistemi Bozuklukları

Dersin Öğrenim Çıktıları

Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavratmak

Organizmaların özelliklerini, yapı ve fonksiyonlarını ve ekolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavratmak

Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceletmek

Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavratmak

Öğrencilerin sağlık ve psikoloji alanında biyoloji bilgilerinin kullanımını sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyolojiye Giriş
2. Hafta Biyolojik Organizasyonlar, Enerji transferi ve Dönüşümü, Genomiks ve Biyoinformatik
3. Hafta Büyük Biyolojik Moleküllerin Yapısı ve Fonksiyonu: Karbonhidratlar ve Proteinler
4. Hafta Büyük Biyolojik Moleküllerin Yapısı ve Fonksiyonu: Lipidler ve Nükleik asitler
5. Hafta Ökaryotik ve Prokaryotik Hücreler, Fotosentez
6. Hafta Hücre zarı yapısı, Genetik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Metabolizma, hücresel solunum ve fermantasyon
9. Hafta Bağışıklık Sistemi
10. Hafta Hormonlor ve Endokrin Sistem
11. Hafta Hormonlor ve Endokrin Sistem
12. Hafta Sindirim Sistemi
13. Hafta Nöron, Sinaps, Sinir Sinyalleri,
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir. 5 1 1 1 1
PY2) Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. 5 1 1 1 1
PY3) Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir. 5 1 1 1 1
PY4) Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır. 5 1 1 1 1
PY5) Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. 5 1 1 1 1
PY6) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. 5 1 1 1 1
PY7) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. 5 1 1 1 1
PY8) Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir. 5 1 1 1 1
PY9) Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir. 5 1 1 1 1
PY10) Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır. 5 1 1 1 1
PY11) Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır. 1 5 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 3
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 3
Toplam İş Yükü (Saat) 104
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri