BIL 349

Algoritma Tasarım ve Analizi

Dersin Adı: BIL 349 Algoritma Tasarım ve Analizi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. WAEL ABDULAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Introduction To Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein, MIT Press, third edition 2009
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersi tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecek duruma gelecektir: Algoritmaların asimptotik performansını analiz edin. Algoritmalar için doğruluk belgelerini yazın. Büyük algoritmalara aşinalık gösterin. Önemli algoritmik tasarım paradigmalarını ve analiz yöntemlerini uygular. Ortak mühendislik tasarım durumlarında verimli algoritmalar uygulayı
Dersin Özeti
gibi Konular:
Algoritma analizine Giriş,Asimptotik Analiz,Diziler,İkili Arama, Araya Yerleştirme Sırlaması, Birleştirme Sıralaması, Yinelemelerin yöntemler, Master Teorem ve Böl-Fethet Metodu, Doğrusal zaman sıralama algoritmaları, sayma count , radix(taban) sort, bucket (sepet) sort,Yığın ağacı ,Kıyım Fonksiyonu,Dengeli Arama Ağaçları, Kırmızı-siyah ağaçlar, Dinamik Programlama,Veri Sıkıştırma: Huffman kodlama, Açgözlü Algoritmalar , Minimum kapsayan ağaçlar, En kısa yollar:Dijkstra algoritması.
 
Dersin Öğrenim Çıktıları
Kursu tamamlayan öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:
1. kanıtları ve değişmezleri kullanarak algoritmaların doğruluğunu ogrenir.
2.Farklı sıralama algoritmalarını inceleyin ve analiz edin.
3.Farklı Hash yöntemlerini inceleyin ve analiz edin.
4.Asimtotik analiz kullanarak en kötü durumdaki algoritma çalışma sürelerini analiz edin.
5.Böl ve fethedilen paradigmayı açıklayın ve algoritmik tasarım durumunun onu ne zaman çağırdığını açıklayın. 
6.Bölme-ve-fetheden algoritmaları sentezleyin. Böl ve fetih algoritmalarının performansını tanımlayan
yinelemeleri türetme ve çözme.
7.Dinamik programlama paradigmasını tanımlayın ve algoritmik bir tasarım durumunun ne zaman ortaya çıkacağını açıklayın ve analiz edin.
8.Açgözlü paradigmayı tanımlayın ve algoritmik tasarım durumunun ne zaman ortaya çıkacağını ve analiz ettiklerini açıklayın.
9.Büyük grafik algoritmalarını ve analizlerini açıklayabilecektir. Uygun olduğunda, mühendislik problemlerini modellemek için grafikler kullanın. Yeni grafik algoritmalarını sentezleyip analiz edin.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Algoritma analizine Giriş ve Asimptotik Analiz
2. Hafta Araya Yerleştirme Sırlaması (Insert Sort) Birleştirme Sıralaması (Merge Sort )
3. Hafta Yinelemelerin yöntemler
4. Hafta Master Teorem ve Böl-Fethet Metodu
5. Hafta Doğrusal zaman sıralama algoritmaları Counting sort (sayma), radix(taban) sort, bucket (sepet) sort.
6. Hafta (Yığın ağacı ) Heap Sort
7. Hafta Kıyım Fonksiyonu Hashing-BST
8. Hafta Dengeli Arama Ağaçları Kırmızı-siyah ağaçlar
9. Hafta Dinamik Programlama
10. Hafta Veri Sıkıştırma Huffman kodlama
11. Hafta Açgözlü Algoritmalar
12. Hafta Minimum kapsayan ağaçlar
13. Hafta En kısa yollar I Dijkstra algoritması
14. Hafta En kısa yollar II Bellman-Ford algoritması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 5 4 4 5
PY2) 4 5 4 4 5
PY3) 5 5 5 4 4
PY4) 4 5 5 5 5
PY5) 5 4 5 5 5
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 4 3 98
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 0 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 22 2 24
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri