BIL224

Bilgisayar Mimarisi

Dersin Adı: BIL224 Bilgisayar Mimarisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mir Mohammad Reza ALAVI MILANI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Stalling, W., 1996, Computer Organization and Architecture, Designing for Performance, Prentice-Hall, 682 p
Yardımcı Ders Kitabı 1. Englander, I., 2000, The Architecture of Computer Hardware and System Software, John Wiley, 764 p. 2. Wilkinson, B., 1996, Computer Architecture, Design and Performance, Prentice Hall, 463 p
Dersin Amacı Bilgisayar sistemlerinin yapısı ve çalışmasını öğretmektir. PC bilgisayarların donanımsal öğelerinin yapısı ve çalışması açıklandıktan sonra bu öğelerin programlanması anlatılacaktır. PC bilgisayar kullanılarak endüstriyel problemlerin çözümüne yönelik pr
Dersin Özeti

Bilgisayar sistemleri: Mikroişlemci sistemleri, mimaride gelişmeler. Önbellek sistemleri: Önbellek organizasyonları, alma ve yazma mekanizmaları. Bellek yönetimi: Bellek hiyerarşisi, sayfalama, yerine koyma algoritmaları, sanal bellek sistemleri, Dilimleme. Seri ve paralel G/Ç yöntemleri. Doğrudan bellek erişimi (DMA) . Kesmeli giriş/çıkış. İkincil saklayıcılar: Magnetik disk, Optik bellek, Magnetik teyp, magnetik kayıt teknikleri. CRT göstericiler: Katot ışınlı tüp ve LCD göstericiler, CRT denetleyiciler, Metin ve grafik bellekler. Borulu işlemci tasarımı Ortak bellekli çok işlemcili sistemler: Çok işlemcili sistemler ve programlanması, Bağlama ağları. Ortak belleği olmayan çok işlemcili sistemler: Mesaj iletimli çok işlemcili sistemler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. PC bilgisayarların seri ve paralel giriş-çıkış yöntemlerini kavrayabilir.

2. bilgisayarın bus yapısını hakkında bilgi sahibi olabilir.

3. ön bellek yapısını anlayabilir.

4. magnetik ve optik diskleri çalışmasını kavrayabilir.

5. çok işlemcili bilgisayar sistemlerini kavrayabilir.

6. PC'ler için sistem yazılımı geliştirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar sistemleri: Mikkroişlemci ve mimaride gelişmeler. Önbellek sistemleri. Ön bellek organizasyonları.
2. Hafta Bellek yönetimi. Sanal bellek sistemleri. Dilimleme
3. Hafta Seri veri G/Ç yöntemi
4. Hafta Paralel veri G/Ç: Kesme ve doğrudan bellek erişim denetleyicileri
5. Hafta Magnetik saklayıcılar
6. Hafta Magnetik kayıt teknikleri
7. Hafta Optik saklayıcılar
8. Hafta CRT ve LCD göstericiler
9. Hafta CRT ve LCD denetleyiciler. Metin ve grafik bellekler
10. Hafta Borulu işlemci tasarımı
11. Hafta Ortak bellekli çok işlemcili sistemler
12. Hafta Çok işlemcili sistemler ve programlanması
13. Hafta Hata bulma ve düzeltme teknikleri
14. Hafta Arıza arama teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 3 3 3 3 3
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 4 4 4 5 1
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 3 3 5 5 5
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 1 1 1 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 2 2 5 5 5
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 4 4 1 4 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 3 5
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 2 2
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 1 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 136
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri