BIL223

Nesneye Dayalı Programlama

Dersin Adı: BIL223 Nesneye Dayalı Programlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Bil 102 Algoritma ve Programlama II
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Laboratuvar, Proje, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı Paul Deitel , Harvey Deitel (10th Edition), Java How to Program, 2015
Yardımcı Ders Kitabı Paul Deitel , Harvey Deitel (8th Edition), C++ How to Program
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere nesneye dayalı programlamanın tüm kavramlarını ve işleyişini tanıtmak ve bu nesneye dayalı programlama mantığını JAVA programlama dilinde nasıl gerçekleştiğini öğretmektir.
Dersin Özeti

Nesneye dayalı programlama mantığını kullanarak JAVA yazılım dili ile problem çözme ve yazılım geliştirme. Sınıflar, nesneler, metodlar, değişkenler, veri tipleri, operatörler, kontrol yapıları, diziler, arayüzler, soyut sınıflar, kalıtım, çok biçimlilik, hata yakalama, giriş/çıkış (I/O) işlemleri, GUI ile arayüz programlama, dosya yönetimi, JDBC ile veritabanı.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Nesneye dayalı programlamayı tüm hatlarıyla öğrenir ve JAVA dili üzerinde uygulama geliştirir.
2. JAVA yazılım dilini etkili olarak bilir ve bu doğrultuda uygulama geliştirir.
3. JAVA ile GUI programlamayı öğrenir ve konsol harici görsel uygulamalarda tasarlayabilir.
4. JAVA ile veritabanı bağlantısı kurabilir ve bu sayede büyük ölçekli projeler geliştirebilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 10
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Java diline giriş.
2. Hafta Java uygulamalarına giriş: Değişkenler, Operatörler, Veri Tipleri
3. Hafta Sınıflar ve Nesneler
4. Hafta Kontrol yapıları
5. Hafta Metodlar
6. Hafta Diziler ve ArrayList’ler
7. Hafta Sınıflar ve Nesneler : Enumeration, Garbage Colection, Sınıf Hiyerarşisi, Erişim Türleri, This anahtar kelimesi.
8. Hafta Ara Sınav + Lab Sınavı
9. Hafta Kalıtım
10. Hafta Çok Biçimlilik
11. Hafta Hata Yakalama
12. Hafta GUI ile Arayüz programlama
13. Hafta Dosya ve Akış yönetimi
14. Hafta Thread ve JDBC
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 4 4 4 4 4
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 5 5 5 5
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 5 5 5 5 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 4 4 4 4 1
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 5 5 5 5 5
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 2 2 2 2 4
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 2 2 2 2 2
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 14 2 1 42
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 206
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri