BIL 433

Sayısal Haberleşme

Dersin Adı: BIL 433 Sayısal Haberleşme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. Ziemer R. E, Peterson L. R., 2001, Introduction To Digital Communication, 2nd ed. Prentice Hall 2. Sklar B,, Digital Communications, 2nd Ed., Prentice Hall P.T.R 3. Ertürk Sarp, Sayisal Haberlesmne
Yardımcı Ders Kitabı 1. Proakis J.G. Digital Communications, 2. Tse D., Viswanath P., 2005, Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge 3. Alencar M. S., Rocha V. C.., 2005, Communication Systems
Dersin Amacı Sayısal haberleşme tekniklerini, başarım ölçütleri ve teknolojik gelişmeleri öğrenmek
Dersin Özeti

Sayısal İletişime Giriş: kanal kapasitesi; kanal örnekleme; sayısal kanal; AWGN, frekans seçmesiz ve seçmeli kanallar; senkronizasyon, kanal denkleştirme ve OFDM; çeşitleme teknikleri.

Sayısal Modulasyon Teknikleri: MPSK, MQASK, MFSK evre uyumlu, uyumsuz modülasyon teknikleri; başarım analizi ve spektrum verimliliği. Uzay Yerleştirme Yöntemleri: optimum alıcı, Gram-Schmidt yöntemi, en iyi olasılıklı (MAP) kararlaştırıcı.

Hata Düzelten Kodlar: doğrusal, periyodik, katlamalı. Yayılmış Tayf Haberleşmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sayısal haberleşme tekniklerini bilir

2.       Haberleşme uygulamalarını irdeleyebilir

3.       Haberleşme endüstrisindeki değişimleri anlar ve izler

4.       MSE, BER, Doppler, Offset Frequency, haberleşme sembolu, evre uyumu gibi başarımı kavramlarını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Heberleşme sistemlerine giriş, analog ve sayısal haberleşme sistemleri, fizksel kanal örnekleri ve özellikleri, uygulama örneği (FDMA, TDMA, CDMA ve SDMA in kısa anlatımı)
2. Hafta Sayısal haberleşme kanalları, kanal önekleme, SNR ve Shannon kanal kapasitesi, kanal karakteristikleri ve temel banda indirgenmiş kanal modeli, Doppler etkisi
3. Hafta Temel banda indirgenmiş kanal modelleri (AWGN), istatiksel kanal modelleri (Rayleigh, Ricean), frekans seçmesiz ve seçmeli kanal modelleri, kanal karşılama filitresine giriş
4. Hafta Kanal karşılama filitresi, kanal denkleştirme filitresi ve OFDM sistemine giriş
5. Hafta OFDM sistemi, pratik uygulama gereksinimleri, güvenlik bandı, kanal takibi, pilot taşıyıcılar
6. Hafta Dikgen (Orthogonal) işaretler, dikgen (orthogonal) diziler (m-dizileri), senkronizasyon, senkronizasyon dizileri (PN diziler), kanal kestrimi
7. Hafta Sayısal Modulasyona giriş ve sembol kavramı, AWGN başarım karşılaştırma kriterleri, hata mesafesi ve SNR değerlendirmesi
8. Hafta Sayısal Modulasyon Teknikleri, ASK, FSK, QPSK, QASK, M-FSK, M-QAM, M-QPSK
9. Hafta Sayısal Mdulasyon Tekniklerinin performans karşılaştırmaları ve uygulama tasarım problemi
10. Hafta Monte Carlo Simulasyonu
11. Hafta İleri yön hata kodlayıcılar, Hamming ve CRC Kodlama
12. Hafta İleri yön hata kodlayıcılar, katlamalı kodlar, MLSE (VA) dekodlayıcı yapısı
13. Hafta İleri yön hata kodlayıcılar, uygulamalar, Turbo dekodlayıcı yapısı
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 4 3 1 1
PY2) PY 02 3 5 3 1 1
PY3) PY 03 4 5 5 1 1
PY4) PY 04 2 4 4 2 1
PY5) PY 05 1 3 3 1 1
PY6) PY 06 2 3 3 1 1
PY7) PY 07 1 3 1 1 1
PY8) PY 08 3 3 3 1 1
PY9) PY 09 2 4 4 2 1
PY10) PY 10 2 2 2 1 1
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri