BIL 347

İleri Java Programlama

Dersin Adı: BIL 347 İleri Java Programlama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Bil 204 Nesneye Dayalı Programlama
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erich Gamma, Richard Helm, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
Yardımcı Ders Kitabı Paul Deitel , Harvey Deitel (10th Edition), Java How to Program, 2015
Dersin Amacı Dersin amacı Java dilini etkin bir şekilde kullanarak ileri düzey Java uygulamaları geliştirmek ve geliştirilen uygulama için en uygun tasarım desenini belirleyerek standartlara uygun yazılım geliştirmektir.
Dersin Özeti

Multitehread uygulamaları, threadler arası senkronizasyon, ileri GUI programlama, sınıflar arasında hierarşi oluşturma, soyut sınıflar, nesneye dayalı tasarım pren prensipleri, UML diagramları, sınıf, sıklık ve durum diagramları, tasarım desenleri, observer tasarım deseni, decorator tasarım deseni, factory tasarım deseni, singleton tasarım deseni, visitor tasarım deseni, adapter tasarım deseni, çok katmanlı mimari, Model - View - Controller(MVC)

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Java dili ile üst düzey uygulamalar geliştirir

2.     Multithread uygulamalar geliştirir ve thread senkronizasyonunu sağlar

3.     Üst düzey GUI uygulamaları geliştirir

4.     Tasarım desenlerini bilir ve bu doğrultuda uygulama geliştirir

5.     MVC yapısına uygun yazılım geliştirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Java ile Nesneye Dayalı Programlamaya giriş
2. Hafta Multithreading, Threadler ve Runnable interface türleri, Thread senkronizasyonu
3. Hafta Multithreading
4. Hafta 2 ve 3 boyutlu grafikler
5. Hafta Timer sınıfı
6. Hafta Veritabanı işlemleri, statement ve resultset nesneleri
7. Hafta Yazılımda Modelleme ve UML diagramları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sınıf Diagramları, Sequence Diagramları, State Diagramları
10. Hafta Observer Tasarım Deseni, Decorator Tasarım Deseni
11. Hafta Factory Tasarım Deseni, Singleton Tasarım Deseni
12. Hafta Visitor Tasarım Deseni, Adapter Tasarım Deseni
13. Hafta Çok katmanlı Mimari
14. Hafta Model - View - Controller (MVC)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 4 4 4 5 3
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 4 4 5 5 4
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 5 4 4 5
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 4 5 4 5 5
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 4 5 4 4 3
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 4 5 5 4 1
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 5 4 4 4 4
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 3 4 5 5 5
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 4 4 4 4 4
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 3 4 5 4 5
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 3 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 14 42
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 14 14
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 2 6
Ara Sınavlar 1 0 3 3
Yari Yılsonu sınavı 1 0 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri