BIL 345

Kontrol Sistemlerine Giriş

Dersin Adı: BIL 345 Kontrol Sistemlerine Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Franklin, G.F., Powell, J.D. and Emani-Naemi, A., 2006; Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Franklin, G.F., Powell, J.D. and Emani-Naemi, A., 2006; Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall. 2. Dorf, R.C. and Bishop, R.H., 2001; Modern Control Systems, Prentice Hall Inc. 3. Ogata, K., 1997; Modern Control Engineering, Prentice Hall.
Dersin Amacı Bu ders kontrol sistemleri hakkında temel bilgiyi sağlar.
Dersin Özeti

Fiziki sistemler ve bunların kontrollerine genel bir bakış. Kontrol sitemlerinin incelenmesi ve tasarlanması için gerekli matematik altyapı, fiziksel sistemlerin matematik modellemeleri, transfer fonksiyonlar, blok diyagramlar, işaret akış grafikleri, durum değişkenleri ve durum uzayı modelleri, test işaretleri ve zaman uzayında geçici durum performans kriterleri, Kararlılık.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Fiziki sistemleri ve kontrol sistem kavramlarını öğreneceklerdir.

2.       Kontrol sistemleri için gerekli matematik bilgisini gözden geçirip, fiziki sistemlerim matematik modellerini çıkarabileceklerdir.

3.       Transfer fonksiyonlar, blok diyagramlar ve işaret akış grafikleri ile sistem modellerini temsil edebileceklerdir.

4.       Durum değişkenleri ve durum uzayı modellemesi yapabileceklerdir.

5.       Simülasyon diyagramları geliştirip, sistemleri bilgisayarda inceleyebileceklerdir.

6.       Farklı test işaretleri altında birinci ve ikinci derece sistemlerin zaman uzayındaki davranış özelliklerini inceleyebileceklerdir.

7.       Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin kararlılık testini Routh-Hurwitz ile gerçekleştirebileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fiziki sistem nedir, neden, niçin ve nasıl kontrol edilir? Gerçek hayattan örnekler.Kontrol Sistemleri dereken neyi kastediyoruz?
2. Hafta Otomatik Kontrol Sistemlerinin analiz ve tasarımı için gerekli matematik (Laplace Dönüşümleri, Kompleks Değişkenler, Diferansiyel Denklemler, Matris İşlemleri, Lineer Cebir, Fark Denklemleri, z-dönüşümleri, Doğrusallaştırma)
3. Hafta Fiziksel Sistemlerin Matematik modelleri. Mekanik, elektrik ve elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Matlab/Simulink ortamındaki simülasyonları
4. Hafta Transfer fonksiyonları, blok diyagramlar, simülasyon diyagramları ve işaret akış grafikleri ve bunların birbirlerine dönüştürülmesi, karmaşık blok diyagramlarının sadeleştirilmesi, bu konularla ilgili Matlab/Simulink uygulamaları
5. Hafta Kısa sınav
6. Hafta Durum değişkenleri ve durum uzayı modeli. Transfer fonksiyondan durum değişkenlerinin, durum değişkenlerinden de transfer fonksiyonların elde edilmesi. Durum denklemlerinin analitik yöntemler ve Matlab/Simulink ortamındaki çözümleri. Simülasyon diyagramla
7. Hafta Değişik test işaretleri ve bu işaretler uygulandığında sistemin verdiği tepkilerin incelenmesi. Geçici durum analizi ve durum geçiş matrisi. Basamak ve darbe giriş işaretleri uygulandığında birinci ve ikinci dereceden sistemlerin verdiği basamak ve darbe
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kök yer eğrileri ve zaman uzayındaki tepkelerle ilişkisi
10. Hafta Doğrusal sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri. BIBO kararlılığı, Bağıl kararlılık, faz ve kazanç marjinleri, Nyquist ve Bode diyagramlarının bağıl kararlılık için önemi
11. Hafta Başlıca denetleyici türleri ve Matlab/Simulink ortamında davranışlarının incelenmesi
12. Hafta Kısa sınav
13. Hafta Kontrol edilebilirlilik ve gözlenebilirlilik.
14. Hafta Ayrık zamanlı kontrol Sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 5 5 5 5
PY2) PY 02 4 5 5 4 1
PY3) PY 03 1 5 1 1 1
PY4) PY 04 1 1 1 1 1
PY5) PY 05 1 1 1 1 1
PY6) PY 06 1 1 1 1 1
PY7) PY 07 1 1 1 1 1
PY8) PY 08 1 1 1 1 1
PY9) PY 09 1 1 1 1 1
PY10) PY 10 1 1 1 1 1
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri