BIL 332

Sayısal İşaret İşleme

Dersin Adı: BIL 332 Sayısal İşaret İşleme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay,Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. S. K. Mitra, Digital Signal Processing, A Computer Based Approach, third edition, McGraw Hill, 2005. 2. A. Oppenheim, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989.
Yardımcı Ders Kitabı J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, fourth edition, Prentice Hall, 2007.
Dersin Amacı Analog işaretlerin sayısal yöntemlerle işlenmesi için gerekli olan temel prensipleri ve kavramları öğrenciye tanıtmak.
Dersin Özeti

Analog işaretlerin sayısal yöntemlerle işlenmesi için gerekli olan temel prensipleri ve kavramları öğrenciye tanıtmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       FIR ve IIR sayısal filtre yapılarını bilir.

2.       Örnekleme frekansı ve işaretin geri kazanımını bilir.

3.       Sayısal işaret işlemenin özellikle haberleşme ve kontrol olmak üzere elektronik mühendisliğindeki çeşitli uygulamalarına hakim olur

4.       Analog bir işareti sayısal ortama dönüştürerek üzerinde filtreleme uygulamaları yapar.

5.      Ayrık zamanlı Z dönüşümünü hesaplayabilir ve özelliklerini açıklayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İdeal örnekleme durumunda örnekleme teoreminin ispatı
2. Hafta Analog alçak, yüksek, band geçiren ve band söndüren filtre tasarımı
3. Hafta Pratik örnekleme durumunda örtüşme önleyici ve geri elde edici filtre tasarımı
4. Hafta Sayısal filtre tasarımına giriş ve sayısal sonsuz impulse cevaplı (IIR) filtre tasarımı
5. Hafta Sayısal sonlu impulse cevaplı (FIR) filtre tasarımı
6. Hafta Verilen bir IIR filtre transfer fonksiyonunun donanım gerçekleştirilmesi
7. Hafta Verilen bir FIR filtre transfer fonksiyonunun donanım gerçekleştirilmesi
8. Hafta Sayısal tüm geçiren filtreler
9. Hafta Sayıların sabit ve kayan nokta gösterilimi, Goertzel algoritması
10. Hafta Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) kullanılarak ayrık Fourier dönüşümünün (DFT) hesabı
11. Hafta Sonlu kelime uzunluğunun filtre frekans cevabına etkileri
12. Hafta Örnekleme frekansının değiştirilmesi (alt ve üst örnekleme)
13. Hafta Örnekleme frekansı değişken sistemler ve filtre bankaları
14. Hafta Sayısal işaret işleme uygulamaları ( final projelerinin sunulması)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 5 1 4 1
PY2) PY 02 5 5 5 1 1
PY3) PY 03 4 4 4 1 1
PY4) PY 04 1 1 5 1 1
PY5) PY 05 1 1 1 4 4
PY6) PY 06 1 1 1 4 4
PY7) PY 07 1 1 1 4 4
PY8) PY 08 1 1 4 4 4
PY9) PY 09 1 1 1 1 1
PY10) PY 10 1 1 1 1 1
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri