BIL 311

Sayısal Analiz

Dersin Adı: BIL 311 Sayısal Analiz
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler, S.C.C,R.P.C (çeviri: Heperkan H, Keskin U) Literatür, 2003
Yardımcı Ders Kitabı Practical Numerical Analysis, Evans G, John Wiley&Sons, 1995
Dersin Amacı Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi. Excel ile veri analizi
Dersin Özeti

Temel kavramlar ve tanımlamalar. Sayısal Analiz’de hatalar. Tek değişkenli denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümü ve excel uygulamaları. Taylor serisi ve sonlu farklar. Optimizasyon, Sayısal türev, Sayısal integrasyon.  Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. En küçük kareler yöntemi ve eğri uydurma.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Nümerik analiz yöntemleri hakkında bilgilidir.
  2. Nümerik analiz yöntemlerinin devre çözümlerine uygulamasını bilir.
  3. Nümerik analiz yöntemlerini kontrol sistemlerine uygular.
  4. Nümerik analiz yöntemlerinin dinamik sistemlere uygulamasını bilir.
  5. Nümerik çözümleri yarumlar hata analizi yapar.
  6. Excel ile Nümerik analiz yöntemler tasarlayabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Excel Tablo oluşturma
2. Hafta Tanımlar, Analitik çözüm ve Sayısal çözüm farklılıkları, Excel veri filtreleme
3. Hafta Hata analizi ve Taylor Seri Açılımı
4. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
5. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
6. Hafta Sayısal Türev
7. Hafta Sayısal İntegral
8. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
9. Hafta Optimizasyon
10. Hafta Fonksiyon Uydurma
11. Hafta Fonksiyon Uydurma
12. Hafta Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
13. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
14. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 3 5 5 5 1
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 1 1
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 2 4 4 1 1
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 1 1 1 1
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 3 3 3 3 1
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 3 3 3 3 1
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 3 3 3 3 1
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 3 15
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 166
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri