BIL 306

Bilgisayar Ağları

Dersin Adı: BIL 306 Bilgisayar Ağları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Bil 223 Nesneye Dayalı Programlama
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Douglas E. Comer, (2008), Computer Networks and Internets with Internet application, Prentice Hall. 2.James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking 5/E, Addison Wesley, 2010
Yardımcı Ders Kitabı Computer Networks: A Systems Approach, 5th Edition, L. Peterson and B. Davie, Morgan Kaufmann, 2011.
Dersin Amacı Bilgisayar ağlarının teorisini anlama, ağ tasarımı, veri iletişimi, paket iletişimi, internetworking ve bilgisayar ağları için yeni yazılım ve donanım geliştirilmesidir.
Dersin Özeti

Giriş. Bilgisayar ağlarının gelişimi, Ağ programlama ve uygulama. Veri iletimi; iletişim ortamları, elektromanyetik ortamı, bakır kablolar, fiber optik kablolar, asenkron iletişim, ve uzun mesafe iletişim. Paket iletimi; paketler, çerçeveler ve hata algılama. Yerel ağ teknolojileri ve ağ topolojileri; çoklu erişim protokolleri, donanım adresleme ve çerçeve tipi belirleme. Yerel ağ kablolama, fiziksel topoloji ve arayüz donanımı. Yerel ağların Genişletilmesi; fiber modemler, tekrarlayıcılar, köprüler ve anahtarlar. Uzun mesafe sayısal bağlantı teknolojiler. Geniş alan ağ teknolojileri ve yönlendirme algoritmaları. Bağlantılı temelli ağ kullanımı ve ATM. Ağ karakteristikler; sahiplik, servisler, performans, protokoller ve tabakalı yapı. Ağlar arası teknolojiler; kavramlar, mimariler, protokoller ve sıkışıklık kontrol algoritmaları. IP: Internet protokol adresleri. Binding protokol adresleri. IP datagramları ve datagram ilerletme. IP sarmalama. Gelecekteki IP. Hata algılama mekanizmaları. TCP; güvenilir taşıt servisi, basit taşıt protokolü. Internet yönlendirme, Ağ uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       bilgisayar ağlarının gelişimini verebileir ve modern bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığını açıklayabilir.

2.       yerel ve geniş alan ağlarını tasarlayarak gerçekleyebilir.

3.       ağ protokol yazılımı tasarlamak için değişik teknikleri uygulayabilir.

4.       internetworking yazılımı geliştirebilir.

5.       değişik durumlarda ağ performansını izleyip değerlendirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar ağlarına giriş, Motivasyon ve araçlar
2. Hafta Ağ programlam ve uygulamaları
3. Hafta Uygulama Katmanı
4. Hafta Uygulama Katmanı ve DNS
5. Hafta HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP
6. Hafta Taşıma Katmanı
7. Hafta Transmission Control Protocol (TCP)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ağ Katmanı
10. Hafta NAT ve Yönlendirme Algoritmaları
11. Hafta Link Katmanı
12. Hafta MAC Protokolleri
13. Hafta ARP ve LAN
14. Hafta Hub, Switch ve Router
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 4 4 4 4
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 4 5 5 5 5
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 4 4 4 4
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 4 5 5 5 5
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 4 4 4 4 4
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 2 4 3 3 3
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 3 2 2 2 2
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 3 3 3 5
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri