BIL 303

İşletim Sistemleri

Dersin Adı: BIL 303 İşletim Sistemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. WAEL ABDULAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı William Stallings, Operating systems: internals and design principles, Prentice Hall,2000.
Yardımcı Ders Kitabı Andrew S. Tanenbaum , Operating Systems Design and Implementation (3rd Edition) 2006 Pearson
Dersin Amacı Öğrencilerin işletim sistemlerinin alt sistemleri üzerinde uygulama gerçekleştirebilecek düzeye erişmeleri amaçlanmaktadır..
Dersin Özeti

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       İşletim sistemlerinin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar

2.       Proses durum diyagramlarını ve aralarındaki farklılıkları karşılaştırır

3.        Kritik kesim problemlerini tespit eder ve çözüm üretir

4.       CPU planlama algoritmalarının parametrelerini hesaplar

5.       Kilitlenme problemlerine çözüm üretir

6.       Bir arada çalışan prosesler arasındaki senkronizasyon problemlerini tanımlar ve çözüm üretir

7.       Belleği yönetme yöntemlerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 12 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletim sistemlerine giriş, İşletim sistemi stratejileri
2. Hafta Bilgisayar sistemlerinin yapısı
3. Hafta Proses yönetimi
4. Hafta Prosesler arası senkronizasyon
5. Hafta Kritik bölge problemleri
6. Hafta CPU planlama algoritmaları
7. Hafta Semaforlar, Monitörler ve uygulamaları
8. Hafta Kilitlenmeler ve çözümleri
9. Hafta CPU planlama algoritmaları
10. Hafta Bellek yönetimi
11. Hafta Sayfalama, Segmentasyon
12. Hafta Sanal bellek
13. Hafta Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları
14. Hafta Giriş/çıkış sistemi, disk planlaması ve yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 5 3 4 4
PY2) PY 02 4 4 5 5 5
PY3) PY 03 3 3 5 5 5
PY4) PY 04 1 3 3 3 3
PY5) PY 05 1 1 4 4 4
PY6) PY 06 1 1 4 4 4
PY7) PY 07 1 1 3 3 3
PY8) PY 08 1 1 2 2 2
PY9) PY 09 2 2 1 1 1
PY10) PY 10 2 2 1 1 1
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri