BIL 215

Devreler I

Dersin Adı: BIL 215 Devreler I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. ElectricCircuits, James W. Nilsson, Susan A. Riedel, PrenticeHall, 2008. 2. Acar, Cevdet; 1995; Elektrik Devrelerinin Analizi.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Nahvi Mahmood, Joseph Edminister. Elektrik Devreleri Schaums’sOutlinesMcGrawHill 3rd. Ed.
Dersin Amacı Elektrik-Elektronik devre teorisi genel bilgilerini pratik devre tasarımı uygulamalarıyla öğretilmesi.
Dersin Özeti

Devre teorisi. Elektriksel işaretler. Akım, gerilim ve onların ölçülmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Devre elemanları ve elektrik devreleri. Kirchhoff yasaları: akım ve gerilim denklemleri. İdeal ve fiziksel devre elemanları. Devre elemanlarının ve elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer devrelerin zaman uzayında incelenmesi: Çevre akımları, düğüm gerilimleri ve durum değişkenleri yöntemleri. Devre teoremleri. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin incelenmesi. Çözüm çeşitleri. Kararlılık.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Bir devre çözümü yaparken, kullanabileceği en uygun yöntemi seçebilir.

2.       Devre teorisinin temellerini anlar.

3.       Elektrik devrelerinin zaman içindeki davranışlarını analiz edebilir.

4.       Elektrik devre elemanlarını öğrenir, modeller ve kullanabilir.

5.       Laboratuar ortamında devre analizi yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2. Hafta Devre elemanları ve modelleme, gerilim ve akım, güç ve enerji, devre analizinde temel terminoloji
3. Hafta Devre analiz teknikleri, Kirchoff kanunları
4. Hafta Düğüm Gerilimleri Yöntemi
5. Hafta Çevrim-akım Yöntemi
6. Hafta Thevenin ve norton eşdeğer devreleri, maksimum güç transferi
7. Hafta Dalga biçimleri ve işaretler
8. Hafta İşlemsel Kuvvetlendirici
9. Hafta İşlemsel Kuvvetlendirici ile gerçekleştirilen devre türleri
10. Hafta Kapasitör ve Bobin Elemanları
11. Hafta 1. Derece RC ve RL Devreleri
12. Hafta 1. Derece RC ve RL Devrelerinin değişik fonksiyonlara yanıtı
13. Hafta 2. Derece RLC Devreleri
14. Hafta 2. Derece RLC Devrelerinin değişik fonksiyonlara yanıtı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 4 5 3 3 1
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 3 5 5 2
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 3 3 5 4 1
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 5 4 4 4 3
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 1 1 3 5 5
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 2 2 3 5 5
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 4 3 2 3 2
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 3
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 2 2 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri