BIL 210

Veri Yapıları

Dersin Adı: BIL 210 Veri Yapıları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Bil 204 Nesneye Dayalı Programlama
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mark A. Weis, Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3rd Edition, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Dr.Rifat ÇÖLKESEN, Data Structures & Algorithm Analysis in c++ 3rd
Dersin Amacı Bilgilerin bilgisayar belleğinde saklanması ve bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının sunulması.
Dersin Özeti

Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uyugulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.        Veri ve temel veri tipleri konusunda bilgi sahibi olur.
  2.        Algoritmaların performanslarını ölçmesini bilir.
  3.        Yığıt yapısı ile daha etkin program yazma gerçekleştirebilir.
  4.        Kuyruk yapısı ile güncel problemlere ilişkin etkin program gerçekleştirebilir.
  5.        Arama, sıralama ve özel amaçlar için ağaç yapılarından faydalanabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel veri tipleri ve veri kavramı
2. Hafta Özyineleme kavramı (Recursion)
3. Hafta Liste veri yapısı ve uygulamaları
4. Hafta Bağlı liste, çift yönlü listeler, tek yönlü bağlı listeler
5. Hafta Yığıt veri yapısı ve uygulamaları
6. Hafta Kuyruk veri yapısı ve uygulamaları
7. Hafta Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı
8. Hafta Ağaç veri yapısı ve uygulamaları
9. Hafta İkili arama ağaçları ve uygulamaları
10. Hafta Veri Sıkıştırma algoritmaları
11. Hafta Sıralama yönetimleri (Insertion, Selection, Bubble)
12. Hafta Sıralama yöntemleri (Merge, Quick, Heap)
13. Hafta Arama Yöntemleri
14. Hafta Hash tabloları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 5
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 5 5 5 5
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 4 4 4 4 4
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri