BIL 205

Bilgisayar Programlama

Dersin Adı: BIL 205 Bilgisayar Programlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Yasin OĞUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akkurt M, 2004, C Programlama Dilinin Esasları ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Akın C, 2000, C Temel Öğrenim Kılavuzu, Alfa Basım Yayınevi, İstanbul 2.) Oualline S, 2004, Pratik C Programlama, Pusula Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Öğrencilerin yapısal programlama mantığını geliştirmek, C++ komutlarını öğrenmelerini, mühendislik problemlerini C++ ile kodlamayı başarmalarını ve C++ nesnel programlama kavramını anlamalarını sağlamak.
Dersin Özeti

C++ programlama dilinin gelişimi. Değişkenler, sabitler ve operatörler. Program kontrol ve döngü komutları. Fonksiyonlar, diziler, işaretçiler.,Data yapısı ve dosyalama tekniği.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. C++ programlama mantığını ve komutların işlevini anlar.
  2. Program yazma, derleme ve çıktı alma becerisi vardır.
  3. Mantıksal komutları en verimli bir şekilde kullanır. Döngü mantığını kavrar, uygular.
  4. Programı kodlayıp ve çalıştırırken hataları belirler.
  5. Fonksiyonlar halinde program yazar. Mühendislik problemlerini çözecek seviyede algoritma geliştirir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta C++ programlama dilinin gelişimi
2. Hafta Değişkenler, Sabitler, Temel giriş/çıkış komutları
3. Hafta Operatörler (+ - / * % && || +++ ve --)
4. Hafta Kontrol Yapısı, if yapısı
5. Hafta if-else-else if yapısı
6. Hafta Döngü Komutları, while döngüsü
7. Hafta Do-while döngüsü
8. Hafta for döngüsü
9. Hafta Fonksiyonlar
10. Hafta Fonksiyonlar (devam)
11. Hafta Diziler
12. Hafta İşaretçiler
13. Hafta Data yapısı
14. Hafta Dosyalama tekniği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 6 1 14
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri