BIL 202

Otomata Teorisi

Dersin Adı: BIL 202 Otomata Teorisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd Ed., 2007
Yardımcı Ders Kitabı Ünal YARIMAĞAN, Özdevinirler (Otomatlar) Kuramı ve Biçimsel Diller, 2. Baskı, 2011
Dersin Amacı Öğrenciye bilgisayar biliminin matematiksel gelişimi anlatmak ve dillerin sonlu gösterimleri ile derleyici tasarımının temelleri hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin Özeti

Otomat ve düzenli ifadelerin sınıflandırılması. Sonlu durum makineleri: Mealy and Moore modelleri, düzenli diller ve düzenli dillerin sınırlamaları. Pushdown otomat ve içerikten bağımsız gramerler. Normal-form gramerleri. Turing makinelerine giriş. Karar verilemeyen problemler. Halting problemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Eşdeğer reguler ifade (RE) için sonlu otomata (FA), PDA, CFG, TM ve PM üretebilir.Mühendislik etiğini bilir ve uygun hareket eder,

2.       Tanımlanmış dillerdeki FA ile RE, PDA ile CFG, TM ile PM nin eşdeğer olduklarını ispatlayabilir.

3.       Teorik makinalarla günümüzdeki bilgisayarlar arasındaki bağlantı kurabilir.

4.       matematiksel modelleri pratik hayattaki dizge arama, şifreleme ve dil tasarlama gibi problemlere uygulama becerisi kazanabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş & Sonlu Otomat
2. Hafta Sonlu Otomat
3. Hafta Deterministik ve Nondeterministik Otomat
4. Hafta Düzenli İfadeler, Düzenli Diller ve Özellikleri
5. Hafta Durum Minimizasyonu
6. Hafta Durum Minimizasyonu
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İçerikten Bağımsız Gramerler
9. Hafta İçerikten Bağımsız Gramerler ve Parse Ağaçları
10. Hafta Pushdown Otomat
11. Hafta Chomsky Normalizasyonu
12. Hafta Turing Makineleri
13. Hafta Gelişmiş Turing Makineleri
14. Hafta Gelişmiş Turing Makineleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 5
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 4 5 4 1
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 4 4 5 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 1 2 2 2 1
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 1 3 3 3 3
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 206
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri