BIL 201

Ayrık Yapılar

Dersin Adı: BIL 201 Ayrık Yapılar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. WAEL ABDULAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Rosen, Ayrık Matematik ve Uygulamalari, Palme yayncilik, 2015.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Discrete mathematical structures for computer science, Bernard Kolman, Robert C.Busby, Prentice Hall,1987. 2. Discrete mathematics with combinatorics ,James A. Anderson, Prentice Hall, 2001.
Dersin Amacı Algoritmik düşünme yeteneği kazandırarak, ayrık matematik uygulamaları ve modellerinin Bilgisayar Mühendisliği problemlerine nasıl uyarlandığını göstermek.
Dersin Özeti

Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş,matematiksel mantık, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar ve ağaçlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Mantık ve mantıksal çıkarım temellerini öğrenir.

2.       Algoritma zaman karmaşıklığı hakkında bilgi sahibi olur.

3.       Matematiksel sebep-sonuç ilişkisi, tümevarım ve yineleme temellerini öğrenir.

4.       Matematiksel çıkarsama yapar.

5.       Çözümlerini algoritmik olarak ifade eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mantığın Temelleri
2. Hafta Temel Yapılar: Kümeler, Fonksiyonlar, Diziler ve matrisler
3. Hafta Cebirsel Yapılar
4. Hafta Algoritmalar
5. Hafta Fonksiyonların Büyümesi
6. Hafta Sayisal teorisi
7. Hafta Sayma(Counting), Premutasyonel ve Kombinasyonel problemler
8. Hafta Ayrık olasilik
9. Hafta İleri Sayma Teknikleri
10. Hafta Bağıntılar
11. Hafta Graf teorisi (Çizgeler)
12. Hafta Graf teorisi (Çizgeler)
13. Hafta Ağaçlar
14. Hafta Ağaçlar, Boolean Cebri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 1
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 5 5 5 5
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 4 4 4 4
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 2 2 2 2 1
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 2 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri