BIL 110

Olasılık Teorisi

Dersin Adı: BIL 110 Olasılık Teorisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Elif OTKUN ÇEVİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Olasılık ve İstatistiğe Giriş ; Prof. Dr. Nuri ERSOY, Doç. Dr. Semra Oral ERBAŞ; Ankara 1996
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin olasılık teorisinin temel argümanlarını anlaması ve uygulama yapacak yeterliliğe ulaşması beklenmektedir.
Dersin Özeti

Kümeler, Kombinatorik Metotlar, Binom Katsayıları, Örneklem Uzayı, Olay, Bir Olayın Olasılığı, Bazı Olasılık Kuralları, Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi, Rassal Değişkenler, Kesikli Olasılık Dağılımı, Sürekli Rassal Değişkenler, Ortak Dağılımlar, Marjinal ve Koşullu Dağılımlar, Bir Rassal Değişkenin Matematiksel Beklentisi, Momentler, Chebyshev Teoremi, Moment Üreten Fonksiyonlar, Çarpım Momentleri, Koşullu Beklenti, Kesikli Düzgün Dağılım, Bernolli Dağılımı, Binom Dağılımı, Negatif Binom ve Geometrik Dağılımlar, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı, Düzgün Dağılım, Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Poisson Dağılımına Normal Yaklaşım.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanma;

2. Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma becerisi kazanma;

3. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanma;

4.Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem, bileşen ya da süreç tasarımlama becerisi kazanma;

5. Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi kazanma.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kümeler, Kombinatorik Metotlar, Binom Katsayıları
2. Hafta Örneklem Uzayı, Olay, Bir Olayın Olasılığı, Bazı Olasılık Kuralları
3. Hafta Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi
4. Hafta Rassal Değişkenler, Kesikli Olasılık Dağılımı
5. Hafta Sürekli Rassal Değişkenler
6. Hafta Ortak Dağılımlar
7. Hafta Marjinal ve Koşullu Dağılımlar
8. Hafta Bir Rassal Değişkenin Matematiksel Beklentisi, Momentler
9. Hafta Chebyshev Teoremi, Moment Üreten Fonksiyonlar
10. Hafta Çarpım Momentleri, Koşullu Beklenti
11. Hafta Kesikli Düzgün Dağılım, Bernolli Dağılımı, Binom Dağılımı
12. Hafta Negatif Binom ve Geometrik Dağılımlar, Hipergeometrik Dağılım
13. Hafta Poisson Dağılımı, Düzgün Dağılım
14. Hafta Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Poisson Dağılımına Normal Yaklaşım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 5
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 4 4 4 4
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 5 5 5 5 5
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 5 4 4 4 4
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 5 5 5 5 5
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 4 4 4 4 4
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 4 4 4 4 4
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 4 5 5 5 5
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 4 4 4 4 4
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 1 11
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 36 3 39
Toplam İş Yükü (Saat) 174
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri