BIL 103

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Dersin Adı: BIL 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Rıfat Çölkesen, Bilgisyar Mühendisliğine Giriş, Papatya Yayincilik, 2007, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı başta mühendislik mesleğini tanıtmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanındaki çalışma alanları, iş fırsatları ve etik konuları adreslemektir. Ayrıca, algoritma ve problem çözme yeteneği, temel bilgisayar donanım elemanları, bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, veri yapıları, veritabanı sistemleri, mantıksal devreler,
Dersin Özeti

Mühendislik temelleri, Meslek olarak Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki mesleki kurum ve kuruluşlar, Bilgisayar sistemlerinin donanım elemanları, Algoritma Kavramı, Mantıksal Devreler, Problem Çözme, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Veritabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Bilgisayar Mühendisliği faaliyet alanını bilir.

2.       Sayı sistemlerini ve temel lojik kavramlarını bilir.

3.       Bilgisayarı oluşturan temel bileşen ve kavramları bilir.

4.       Programlama dillerini bilir ve sınıflandırır.

5.       Bilgisayar ağların temel içeriğini bilir.

6.       Veri yapılarını bilir.

7.       Veritabanı sistemlerini bilir.

8.       Yazılım Mühendisliği alanındaki temel kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik Kavramı
2. Hafta Meslek Olarak Bilgisayar Mühendisliği
3. Hafta Sayı sistemleri: Sayılar kodlar
4. Hafta Temel kapı devreleri ve lojik fonksiyonlar
5. Hafta Algoritma Kavramı ve Problem Çözme
6. Hafta İşletim Sistemleri
7. Hafta Programlama Dilleri
8. Hafta Veri Yapıları
9. Hafta Veri Yapıları
10. Hafta Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
11. Hafta Bilgisayar Ağları
12. Hafta Bilgisayar Ağları
13. Hafta Yazılım Mühendisliği
14. Hafta Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 5
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 4 4 4 4
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 5 5 5 5 5
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 2 2 3 2 3
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 1 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 2 5
Yari Yılsonu sınavı 1 10 3 13
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri