BIL 102

Algoritma Ve Programlama II

Dersin Adı: BIL 102 Algoritma Ve Programlama II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Bil 101 Algoritma ve Programlama I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Levent YAVUZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Robert Lafore, Nesneye Yönelimli C++ Programlama Kılavuzu, Alfa Basım Yayım dağıtım, 2006, Istanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Paul Deitel , Harvey Deitel (8th Edition), C++ How to Program
Dersin Amacı Bu dersin amacı, nesneye dayalı programlama konusuna bir giriş yapmak, C++ programlama dili ile programlama konusuna değinmektir.
Dersin Özeti

Nesneye dayalı programlamaya giriş. C++ programlama temelleri. Döngüler ve kararlar. Yapılar. Fonksiyonlar. Nesneler ve Sınıflar. Diziler ve Karakter Katarları. Operatörlerin aşırı yüklenmesi. Kalsitim. İşaretçiler. Akışlar ve dosyalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Programlama ile ilgili genel kavramları öğrenir.

2.       Algoritma kavramı, algoritmaların nasıl oluşturulacağı ve yapısal programlama konularını kavrar.

3.       Yapısal özellikleri ve güçlü olanakları ile her programcının mutlaka bilmesi gereken bir dil olan C/C++ programlama dilinin temel özelliklerini algoritma kavramı ile ilişkili olarak öğrenir.

4.       Bir yazılın projesini geliştirir.

5.       Yazılım projesi test eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Nesneye dayalı programlamaya giriş.
2. Hafta C++ programlama temelleri.
3. Hafta Döngüler ve kararlar.
4. Hafta Yapılar.
5. Hafta Fonksiyonlar.
6. Hafta Nesneler ve Sınıflar.
7. Hafta Nesneler ve Sınıflar, Diziler ve Karakter Katarları.
8. Hafta Diziler ve Karakter Katarları.
9. Hafta Operatörlerin aşırı yüklenmesi.
10. Hafta Operatörlerin aşırı yüklenmesi.
11. Hafta Kalıtım.
12. Hafta Kalıtım. İşaretçiler.
13. Hafta İşaretçiler.
14. Hafta Akışlar ve dosyalar.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 1 1
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 4 5 5 4
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 5 5 5 5 1
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 4 5 5 4 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 5 4 4 4 4
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 2 2 3 1 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 2 1 3 2 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri