BIL 101

Algoritma ve Programlama I

Dersin Adı: BIL 101 Algoritma ve Programlama I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Formal
Dersi Kimler Alabilir First Cycle
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Oral Presentation
Önerilen Ders Kitabı 1. Soner Çelikkol, Programlamaya Giris ve Algoritmalar, Academic Book Publishing, 2007, Trabzon. 2. Robert Lafore, Nesneye Yönelimli C++ Programlama Kilavuzu, Alfa Basim Yayim Dagitim, 2006, Istanbul.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Vasif V. Nabiyev, Teoriden Uygulamalara Algoritmalar, Seçkin Yayincilik, 2007, Ankara.
Dersin Amacı The course aims to make an introduction to computer programming. And, this course presents basic knowledge about structural programming, algorithm concept and design of algorithms
Dersin Özeti

Algorithm concept. Flow charts. Programming and programming language. Structural programming concept. Array (vector) concept. Sorting and searching algorithms. Multi dimensional arrays (matrices). Using file and basic knowledge about files. Format concept and input output formatting. Subprogram concept. Recursion and recursive subprogram/function examples

Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Algoritma kavrami.
2. Hafta Akis diyagramlari.
3. Hafta Programlama ve programlama dili.
4. Hafta Yapisal programlama kavrami.
5. Hafta Dizi (vektör) kavrami.
6. Hafta Dizilerde (vektörlerde) arama ve siralama algoritmalari.
7. Hafta Dizilerde (vektörlerde) arama ve siralama algoritmalari.
8. Hafta Çok boyutlu diziler (matrisler).
9. Hafta Altprogram kavrami.
10. Hafta Özyineleme kavrami.
11. Hafta Özyinelemeli altprogram örnekleri.
12. Hafta Format kavrami ve girdi-çikti formatlama.
13. Hafta Dosya (file) kullanimi ve dosyalarla ilgili temel kavramlar.
14. Hafta Güncel algoritma örnekler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 1 1
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 1 1
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 4 4 1 1
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 5 5 5 1 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 3 3 3 1 1
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 2 2 2 1 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 3 3 3 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 2 2 56
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri