BES 410

Besin İlaç Etkileşimi

Dersin Adı: BES 410 Besin İlaç Etkileşimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Nutirition, food and Drug Interactions in Man Debry G.(Eds). Karger. Basel, Munchen Roe D. A. Drug and Nutrient Interactions.
Yardımcı Ders Kitabı Konu ile ilgili bilimsel makaleler
Dersin Amacı Kullanılan ilaçların beslenme ile ilişkisini açıklayabilmek.
Dersin Özeti

İlaçları tanıma, İlaçların beslenmeyle ilişkisi ve beslen ögelerinin ilaçlarla olan ilişkisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

1.       Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların metabolizmasını öğrenebilme

2.       Besin, besin-ilaç ve besin ögesi-ilaç etkileşimlerini öğrenebilme

3.       İlaçların beslenme üzerine etkilerini değerlendirebilme

4.       İlaç tedavisi alan kişilerde beslenme programları uygulayabilme

5.       Besin olmayan maddelerle ile ilaç etkileşimini öğrenebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçları tanıma
2. Hafta Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçları tanıma
3. Hafta Ödevlerin belirlenmesi
4. Hafta Çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçların beslenme tedavisine etkisi/ beslenme tedavisinin ilaçlara etkisinin değerlendirilmesi
5. Hafta Çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçların beslenme tedavisine etkisi/ beslenme tedavisinin ilaçlara etkisinin değerlendirilmesi
6. Hafta Çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçların beslenme tedavisine etkisi/ beslenme tedavisinin ilaçlara etkisinin değerlendirilmesi
7. Hafta Çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçların beslenme tedavisine etkisi/ beslenme tedavisinin ilaçlara etkisinin değerlendirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Makro ve mikro besin ögelerinin kullanılan ilaçlar üzerine metabolik etkileri
10. Hafta Makro ve mikro besin ögelerinin kullanılan ilaçlar üzerine metabolik etkileri
11. Hafta Makro ve mikro besin ögelerinin kullanılan ilaçlar üzerine metabolik etkileri
12. Hafta Ödevlerin değerlendirilmesi
13. Hafta Ödevlerin değerlendirilmesi
14. Hafta Ödevlerin değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 3 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 4 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 3 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 13 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri