BES 407

Enteral ve Parenteral Beslenme

Dersin Adı: BES 407 Enteral ve Parenteral Beslenme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Nutrisyonda Güncel Konular. Erdem NZ., Gümüşel S. Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011. Klinik nutrisyon: temel kavramlar. Simon P. Allison - Peter Fürst - Remy Meier - Marek Pertkiewicz – Peter Soeters. Çeviri: Korfalı G.,2006. Nütrisyon ve gastrointest
Yardımcı Ders Kitabı Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) (www.kepan.org.tr) The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) (www.espen.org) American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) (www.nutritioncare.org)
Dersin Amacı Enteral - parenteral beslenme ilkelerini, hastalıklarda uygulanmasını, kullanılan ürünleri, bileşimlerini özetleyip hastanın, beslenme durumunu değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Enteral ve parenteral beslenme tanımı, endikasyonları, kontraendikasyonları, ürünleri ve hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

1. Enteral beslenme ilkelerini öğrenebilme
2. Parenteral beslenme ilkelerini öğrenebilme
3. Besin öğesi gereksinimlerini ve metabolizmadaki değişiklikleri öğrenebilme
4. Enteral beslenmede kullanılan ürünleri ve bileşimlerini öğrenebilme
5. Parenteral beslenmede kullanılan ürünleri ve bileşimlerini öğrenebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi I
2. Hafta Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi II
3. Hafta Enteral beslenme tanımı, tarihçe
4. Hafta Enteral beslenme endikasyonları
5. Hafta Enteral beslenme yolları
6. Hafta Enteral beslenme kontraendikasyonları
7. Hafta Enteral beslenme ürünleri ve özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Enteral beslenme ürün seçimi
10. Hafta Parenteral beslenme tanımı, tarihçe
11. Hafta Parenteral beslenme endikasyonları
12. Hafta Parenteral beslenme yolları ve kontraendikasyonları
13. Hafta Parenteral beslenme ürünleri ve özellikleri
14. Hafta Parenteral beslenme ürün seçimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 5 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 5 5 4 5 4
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 4 4 5 4 4
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 4 5 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 5 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 4 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 5 5 4 4 5
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 1 0 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri