BES 403

Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı I

Dersin Adı: BES 403 Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencileri toplu beslenme diyetisyenliği, hastane diyetisyenliği, endüstri diyetisyenliği, sporcu diyetisyenliği ya da diğer meslek alanlarında pratik olarak hazırlamaktır.
Dersin Özeti

staj

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

Bu dersin sonunda öğrenciler:

1. Kliniklerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygulayabilecektir.

2. Klinik diyetisyenin çalışma koşullarını kıyaslayabilecektir.

3. Beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere göre toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirebilecektir.
4. Teorik derslerde kazanılan bilginin pratiğe aktarabilme.
5. Klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygulayabilme. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 100
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Oryantasyon- Staj
2. Hafta Staj
3. Hafta Staj
4. Hafta Staj
5. Hafta Staj
6. Hafta Staj
7. Hafta Vaka değerlendirme- Staj
8. Hafta staj
9. Hafta staj
10. Hafta satj
11. Hafta staj
12. Hafta staj
13. Hafta staj
14. Hafta staj
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 5 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 5 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 5 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 5 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 0 29 203
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 230
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri