BES 401

Proje Çalışması-I

Dersin Adı: BES 401 Proje Çalışması-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 7
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 8
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Seçilen konuyla ilgili bilimsel yayınlar
Yardımcı Ders Kitabı Seçilen konuyla ilgili bilimsel yayınlar
Dersin Amacı Öğrencileri, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması yapılması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde yazılması ve sunulması hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Tez çalışmasının planlanması ve veri toplanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Besin, beslenme ve diyetetik ile ilişkili güncel konularda yapılan makale, derleme, tez vb inceleyerek bireysel araştırmaları planlama ve yürütebilme.

2.       Danışmanın denetiminde seçilecek bir konuda literatür incelemesi yaparak, araştırma planlayabilme.

3.       Araştırma hipotezi ve araştırma sorularını oluşturabilme.

4.       Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması yapabilme.

5.       İstatistiksel yöntemleri uygulayabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 0
Yılsonu sınavı 100
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma planlanması ve genel ilkeler
2. Hafta Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
3. Hafta Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
4. Hafta Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
5. Hafta Literatür tarama ve araştırma konusunun belirlenmesi
6. Hafta Verilerin toplanması
7. Hafta Verilerin toplanması
8. Hafta Verilerin toplanması
9. Hafta Verilerin toplanması
10. Hafta Verilerin toplanması
11. Hafta Verilerin toplanması
12. Hafta Verilerin toplanması
13. Hafta Verilerin toplanması
14. Hafta Verilerin toplanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 5 5 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 4 4 4 3 3
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 3 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 11 154
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 226
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri